Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Konfigurowanie okresów kalendarzowych

Okresy kalendarzowe umożliwiają tworzenie domyślnych okresów analizy w programie Insight Advisor z wykorzystaniem grup kalendarzowych.

Okresy kalendarzowe służą do definiowania okresów do analizy w analizach programu Insight Advisor. Okresy kalendarzowe tworzy się na podstawie grup kalendarzowych. W zależności od danych logika biznesowa może automatycznie tworzyć okresy kalendarzowe na podstawie modelu danych. Jeśli przejdziesz do pozycji Okresy kalendarzowe, zobaczysz, że okresy kalendarzowe zostały już utworzone. Okresy kalendarzowe mogą być względne i obejmować okres w odniesieniu do daty bieżącej. Możesz na przykład utworzyć względny okres obejmujący bieżący miesiąc. Okresy kalendarzowe mogą również wykorzystywać ostatnią zarejestrowaną wartość w danych. Na przykład wszystkie trzy okresy kalendarzowe utworzone po aktywowaniu logiki biznesowej używają ostatnio zarejestrowanych wartości do utworzenia okresów kalendarzowych dla ostatniego roku, miesiąca i kwartału. Użytkownicy aplikacji mogą stosować okresy kalendarzowe do analizy funkcji Insight Advisor w Arkuszach.

Możesz także definiować domyślne okresy kalendarzowe dla grup w zachowaniach. Gwarantuje to, że Insight Advisor będzie domyślnie używać tego okresu kalendarzowego podczas tworzenia wykresów dla pól w tej grupie.

Po co definiować okresy kalendarzowe?

Okresy kalendarzowe są przydatne, ponieważ tworzą przedziały czasowe do analizy danych. Jeżeli Insight Advisor nie otrzymają określonych ram czasowych, np. w 2020 r. czy za grudzień, wykorzystają całość dostępnych danych. Jeżeli podasz okresy kalendarzowe, użytkownicy aplikacji będą mogli łatwiej przeglądać i porównywać dane z wybranych okresów.

Na przykład chcesz wyświetlić sprzedaż według produktów. Przejdź do pozycji Arkusz i wyszukaj show me sales by product. Jeśli chcesz wyświetlić wybrane okresy sprzedaży, takie jak dane z tego miesiąca w porównaniu z zeszłym miesiącem albo bieżącego kwartału z poprzednim, musisz wprowadzić nowe zapytanie. Po utworzeniu okresów kalendarzowych możesz wyświetlać te okresy na potrzeby zapytania bez tworzenia nowych zapytań. Logika biznesowa utworzyła już okresy kalendarzowe na podstawie ostatnio zarejestrowanych wartości dla ostatniego miesiąca, kwartału i roku w danych. Nie ma jednak okresów względnych. Możesz utworzyć porównanie bieżącego miesiąca z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Możesz również dokonać porównania między bieżącym kwartałem (x) a kwartałem sprzed dwóch kwartałów (x-2).

Tworzenie okresu kalendarzowego Month comparison

W tym okresie kalendarzowym będą wyświetlane wyniki za ostatni miesiąc w danych i porównane z tym samym miesiącem w zeszłym roku.

 1. Kliknij Utwórz okres kalendarzowy.

 2. Wybierz pole Sales_Order Date.

 3. W polu Nazwa okresu kalendarzowego wprowadź Month comparison.

 4. Jako ustawienie Ziarnistość okresu kalendarzowego wybierz Miesiąc.

 5. W obszarze Porównanie okresów wybierz opcję Rok po roku.

 6. Wybierz pozycję Ostatni zakończony okres.

 7. Kliknij polecenie Utwórz.

Tworzenie okresu kalendarzowego Quarter comparison

W tym okresie kalendarzowym zostaną wyświetlone wyniki z bieżącego kwartału (x) i porównane z kwartałem sprzed dwóch kwartałów (x-2).

 1. Kliknij Utwórz okres kalendarzowy.

 2. Wybierz pole Sales_Order Date.

 3. W polu Nazwa okresu kalendarzowego wprowadź Quarter comparison.

 4. Jako ustawienie Ziarnistość okresu kalendarzowego wybierz Kwartał.

 5. Kliknij pozycję Niestandardowy.
 6. Jako wartość Przesunięcie wybierz 0.

 7. Jako wartość Porównaj przesunięcie wybierz 2.

 8. Kliknij polecenie Utwórz.

Wyniki

Przejdź do pozycji Arkusz i wyszukaj show me sales by product. Wybierz pasujący wynik. We Właściwościach analizy dostępna jest nowa właściwość Okres analizy. Wybierz ją, a następnie wybierz Month comparison, aby zastosować okres do wykresu.

Okres kalendarzowy Month comparison zastosowany do wykresu
Wykres wniosków z zastosowanym okresem kalendarzowym Month comparison.

Następnie zastosuj okres kalendarzowy Quarter comparison.

Okres kalendarzowy Quarter comparison zastosowany do wykresu 

Wykres wniosków z zastosowanym okresem kalendarzowym Quarter comparison.

Możesz również ręcznie dostosować okresy w okresie analizy dla poszczególnych wykresów w funkcji Insight Advisor, zmieniając wartości Okres 1 i Okres 2. Na przykład zmień wartość okresu Okres 1 na 2019-Q2. Wykres zaktualizuje się dla nowo zdefiniowanego okresu.

Okres kalendarzowy Quarter comparison zastosowany do wykresu, teraz używający okresów 2019-Q2 i 2021-Q2.

Wykres wniosków z zastosowanym okresem kalendarzowym Quarter comparison.

Insight Advisor oferuje dwa dodatkowe typy analizy, kiedy dostępne są okresy kalendarzowe: zmiany okresowe, zmiany okresowe (szczegółowe) i okres do okresu. Oferują one zestaw wykresów do analizy okresu i jego zmian.

Kliknij Eksploruj analizę w sekcji Okres analizy. Do wyboru są dwie analizy. Najpierw wybierz Zmiany okresowe. Zmiany okresowe przedstawiają wskaźnik KPI i wykres słupkowy zmian delty sum(Sales) między dwoma okresami. W razie małej liczby wymiarów zamiast wykresu słupkowego wyświetlany jest wykres wodospadowy wariancji.

Analiza zmian okresowych

Zrzut ekranu z analizy zmian okresowych.

Kliknij Zamknij i przewiń z powrotem do wykresu słupkowego. Kliknij Eksploruj analizę i wybierz tym razem pozycję Analiza okresu (szczegółowa). Dostarcza okresowe wyniki względem celu. Wyświetla cztery wykresy, które mierzą, czy cele zostały osiągnięte w tym okresie. Możesz dostosować parametry, aby zdefiniować, na czym polega osiągnięcie, prawie osiągnięcie i nieosiągnięcie celu, we Właściwościach analizy.

Analiza wyników za okres względem celu

Analiza wyników za okres względem celu dla sumy Sprzedaży według nazw produktów.

W sekcji Parametry ustaw limit nieosiągnięcia celu na 100 oraz limit osiągnięcia celu na 105. Szczegółowa analiza okresu zaktualizuje się z uwzględnieniem nowych celów.

Zaktualizowana analiza wyników za okres względem celu

Zaktualizowana analiza wyników za okres względem celu pokazująca zaktualizowane tabele z progiem nieosiągnięcia celu wynoszącym 100 i progiem osiągnięcia celu wynoszącym 105.

Jak widać, okresy kalendarzowe umożliwiają użytkownikom aplikacji szybkie przeglądanie różnych interesujących ich okresów w programie Insight Advisor.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!