Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Konfigurowanie pakietów

Następnym krokiem jest rozpoczęcie pracy z pozostałymi elementami modelu logicznego, począwszy od pakietów.

Pakiety to kolekcje grup, które powinny być używane razem w analizie. Zapewnia to, że tylko odpowiednie pola będą używane razem przez Insight Advisor. Grupy mogą należeć do wielu pakietów. Pakiety są opcjonalną częścią modelu logicznego.

Po co tworzyć pakiety?

Pakiety określają zakres grup, które powinny być używane razem w analizie. Na przykład model logiczny może zawierać grupy obejmujące różne obszary organizacji. Mieszanie ich może nie zawsze być pożądane w przypadku wykresów Wniosków.

Na przykład aplikacja kursu zawiera dane związane z obsługą zgłoszeń do pomocy technicznej, które nie są powiązane z danymi dotyczącymi sprzedaży i dostawców. Jeśli przejdziesz do Arkusza i wybierzesz AverageCallSatisfaction z panelu Zasoby funkcji Insight Advisor, uzyskasz wyniki, w których dane zgłoszeń do pomocy technicznej są mieszane z polami danych sprzedaży.

Przy użyciu pakietów możesz trzymać do celów analizy dane dotyczące sprzedaży i dostawców razem oraz osobno dane dotyczące zgłoszeń do pomocy technicznej, aby uniknąć używania tych danych razem przez Insight Advisor.

Tworzenie pakietów

Utworzysz pakiety do grup związanych ze sprzedażą i grup związanych z pomocą techniczną. Oba pakiety będą zawierać odpowiednie grupy Employees i Offices.

Tworzenie pakietu Support

 1. Przejdź do pozycji Pakiety.

 2. Kliknij Utwórz pakiet.

 3. Jako ustawienie Nazwa pakietu wprowadź Support.

 4. Dodaj następujące grupy do pakietu:

  • SupportCalls

  • SupportDate

  • Employees

  • Offices

 5. Kliknij polecenie Utwórz.

Tworzenie pakietu Sales

 1. Przejdź do sekcji Pakiety.

 2. Kliknij Utwórz pakiet.

 3. Jako ustawienie Nazwa pakietu wprowadź Sales.

 4. Dodaj następujące grupy do pakietu:

  • Categories

  • Klient

  • SalesCity

  • SalesCountry

  • Employees

  • Offices

  • Sales_OrderDate

  • Products

  • Sprzedaż

  • Suppliers

 5. Kliknij polecenie Utwórz.

Wyniki

Przejdź do Arkusza i kliknij Insight Advisor. Na panelu zasobów wybierz AverageCallSatisfaction. Teraz żadna z wygenerowanych analiz funkcji Insight Advisor nie używa pól z grup, które nie należą do pakietu Support.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!