Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Łączenie wniosków w narrację z użyciem migawek

Aby uzyskać pełny obraz aplikacji, potrzebny jest sposób na zebranie wniosków, które mogą się pojawić. W tym celu można tworzyć statyczne migawki wizualizacji.

Migawka jest graficzną reprezentacją stanu (typu i danych) obiektu danych w konkretnym punkcie czasu, której można użyć podczas tworzenia narracji. Rejestrowana migawka jest kopią danego stanu. Oznacza to, że stan migawki nie zmienia się w przypadku aktualizacji stanu odpowiedniego obiektu danych.

Po zarejestrowaniu migawki można dodać do niej adnotację. Adnotacja ułatwia odróżnianie różnych migawek w bibliotece migawek podczas tworzenia narracji. Adnotacja nie jest widoczna podczas odtwarzania narracji.

Po zarejestrowaniu migawek określonej wizualizacji można otworzyć bibliotekę migawek za pomocą menu skrótów wizualizacji. W ramach tej biblioteki można zdecydować, które migawki zatrzymać na potrzeby ich użycia w narracjach. Dodatkowo można edytować adnotacje i usuwać migawki.

WskazówkaJeśli biblioteka migawek zostanie otwarta z widoku narracji, wówczas wyświetlone zostaną wszystkie migawki ze wszystkich wizualizacji w aplikacji.

Jeśli wizualizacja, z której chcesz zarejestrować migawkę, jest rozszerzeniem, upewnij się, że funkcja migawki jest włączona w jej głównym skrypcie. W tym celu ustaw właściwość migawki (snapshot) na wartość true.

Więcej informacji zawiera temat Zezwalanie na wykonywanie migawek wizualizacji (tylko w języku angielskim).

Wykonywanie migawki

W widoku arkusza można rejestrować migawki wizualizacji i używać ich w celu budowania narracji dotyczących danych.

W takiej sytuacji użytkownik może rejestrować migawki wszystkich różnych typów wizualizacji oprócz paneli filtrowania.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku arkusza przejdź do wizualizacji.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację lub kliknij menu Więcej aktywowane najechaniem myszy.
 3. Kliknij Tryb narracji Migawki narracji > Migawka Zarejestruj migawkę.

 4. Migawka zostaje zarejestrowana i zapisana w bibliotece migawek. Będzie ona miała taki sam tytuł jak wizualizacja.

Wyświetlanie migawek

Podczas tworzenia narracji można wyświetlić wszystkie swoje migawki z biblioteki migawek.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij Migawka na panelu narzędzi narracyjnych.

  Otwarta zostaje biblioteka migawek, w której migawki są uporządkowane według daty (u góry znajduje się najnowsza migawka).

 2. Kliknij Migawka, aby zamknąć bibliotekę migawek.

Edytowanie adnotacji

Po wykonaniu migawki można dodać do niej adnotację. W bibliotece migawek można zmienić takie adnotacje lub dodać je do migawek bez adnotacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij Migawka na panelu narzędzi narracyjnych.

  Otworzona zostaje biblioteka migawek z listą wszystkich dostępnych migawek.

  WskazówkaW widoku arkusza kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację, dla której chcesz wyświetlić migawki, kliknij Menu, a następnie w menu skrótów wybierz opcję Biblioteka migawek.
 2. Kliknij Edytuj.

 3. Kliknij obszar tekstu adnotacji po prawej stronie nazwy migawki.

  InformacjaNie można edytować adnotacji dla migawek, które należą do opublikowanej wersji aplikacji.
 4. Edytuj adnotację.

 5. Kliknij Edytuj albo kliknij poza obszarem tekstu.

  Adnotacja została zapisana.

 6. Kliknij poza biblioteką, aby ją zamknąć.

Usuwanie migawek

Z biblioteki migawek, która zawiera wszystkie wykonane w aplikacji migawki, można migawkę usunąć. Nie można usunąć migawek, które należą do opublikowanej wersji aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij Migawka na panelu narzędzi narracyjnych.

  Otworzona zostaje biblioteka migawek z listą wszystkich dostępnych migawek.

  WskazówkaW widoku arkusza kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację, dla której chcesz wyświetlić migawki, kliknij Menu, a następnie w menu skrótów wybierz opcję Biblioteka migawek.
 2. Kliknij Edytuj.

  Zostaje włączona możliwość edycji.

 3. Wybierz migawkę, którą chcesz usunąć.

  InformacjaNie można usunąć migawek, które należą do opublikowanej wersji aplikacji.
 4. Kliknij Usuń.

  Wybrane migawki zostają usunięte.

 5. Kliknij Edytuj, aby zakończyć edycję.

 6. Kliknij poza biblioteką, aby ją zamknąć.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!