Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Korzystanie z narracji

Niniejsza sekcja zawiera informacje o sposobach pracy z narracjami. Przedstawione są informacje dotyczące na przykład sposobów tworzenia i powielania narracji, a także zmiany ich ustawień.

Tworzenie nowych narracji

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z poziomu przeglądu aplikacji lub widoku arkusza kliknij Tryb narracji, aby wyświetlić narracje.

 2. Kliknij Utwórz nowy lub polecenie Utwórz nową narrację.

  Zostanie utworzona nowa narracja pod nazwą Moja nowa narracja.

 3. Nadaj narracji znaczący tytuł i dodaj opis odpowiednio do potrzeb.
 4. Aby zapisać tytuł i opis, kliknij miejsce poza obszarem tekstu.

Nowa narracja została zapisana.

Edytowanie narracji

Dane załadowane do aplikacji są analizowane celem uzyskania nowych wniosków. Nowe wnioski mogą zostać zaprezentowane w nowej narracji albo w wersji istniejącej narracji po edycji. Więcej informacji zawierają tematy Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych oraz Ładowanie i przekształcanie danych za pomocą skryptów.

Przeładowanie danych nie powoduje aktualizacji stanu ani selekcji migawki. Zawsze odzwierciedla on dane istniejące w momencie, w którym zarejestrowano migawkę. Osadzone aktywne arkusze danych nie są jednak statyczne i przeładowanie danych ma na nie wpływ.

W celu zastąpienia migawki wizualizacji na slajdzie wystarczy przejść do źródła wizualizacji w aplikacji. Dzięki temu wizualizacja będzie zawierała zaktualizowane dane. Możesz również zarejestrować nową migawkę, która zostanie użyta w Twojej narracji.

Po zarejestrowaniu migawki można dodać do niej adnotację. Adnotacja ułatwia odróżnianie różnych migawek w bibliotece migawek podczas tworzenia narracji. Adnotacja nie jest widoczna podczas odtwarzania narracji.

WskazówkaJeśli natomiast wymagane jest zachowanie pierwotnej narracji, powiel narrację przed jej edycją.
WskazówkaNarrację można pobrać, jeśli wymagane jest przedstawienie jej poza programem Qlik Sense.

Zmiana tytułów i opisów narracji

Tytuły i opisy własnych narracji można zmieniać.

Należy pamiętać, że:

 • Aby możliwa była zmiana nazwy lub opisu narracji, aplikacja musi znajdować się w Twojej chmurze osobistej albo w obszarze roboczym grupy.
 1. W przeglądzie aplikacji kliknij Story Mode Narracje.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, Grid View, kliknij tytuł narracji, a następnie kliknij Edit.
  • Jeśli aktywny jest widok listy, Widok listy, kliknij Edytuj.
 3. Edytuj wartości w polach Tytuł i Opis.
 4. Kliknij poza obszarem tekstu.

Wprowadzone zmiany zostaną zapisane.

WskazówkaTytuł i opis narracji można również zmienić w nawigatorze narracji w prawym górnym rogu.

Zmiana miniatur narracji

Domyślną miniaturę aplikacji można zastąpić inną miniaturą, aby łatwiej było rozróżniać narracje w przeglądzie aplikacji i nawigatorze narracji. Można użyć jednej z grafik domyślnych lub wybrać własną grafikę.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądzie aplikacji kliknij Story Mode Narracje.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, Grid View, kliknij tytuł narracji, a następnie kliknij Edit.
  • Jeśli aktywny jest widok listy, Widok listy, kliknij Edytuj.
 3. Kliknij Grafika na miniaturze domyślnej.

  Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

 4. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład In app lub Default.

 5. Wybierz grafikę, która będzie używana jako miniatura narracji, a następnie kliknij polecenie Wstaw.
 6. Kliknij Znacznik wyboru, aby zakończyć edycję.

Wybrana grafika zostanie teraz użyta jako miniatura narracji i będzie widoczna w przeglądzie aplikacji i w nawigatorze narracji.

WskazówkaMiniaturę narracji można również zmienić w nawigatorze narracji w prawym górnym rogu.
WskazówkaOptymalne proporcje miniatury wynoszą 8:5 (szerokość:wysokość).

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.

Qlik Sense: grafiki można ładować do folderu W aplikacji w bibliotece multimediów. W celu załadowania grafiki do folderu domyślnego należy użyć konsoli Konsola zarządzania Qlik.

Qlik Sense Desktop: grafiki można umieszczać w następującym folderze w komputerze: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Grafiki będą dostępne w folderze domyślne w bibliotece multimediów. W przypadku przenoszenia aplikacji między instalacjami grafika używana w aplikacji jest zapisywana w pliku qvf razem z pozostałą zawartością aplikacji. Gdy aplikacja zostanie otwarta w nowej lokalizacji, wówczas grafiki znajdą się w folderze W aplikacji w bibliotece multimediów tej aplikacji.

InformacjaGrafikę można dodać lub zmienić tylko w przypadku narracji nieopublikowanych.

Powielanie narracji

Powielić można dowolną narrację bez względu na to, czy należy ona do aplikacji, czy została utworzona samodzielnie przez użytkownika. Celem powielania narracji jest szybsza praca dzięki możliwości ponownego użycia zawartości. Ponadto takie powielone narracje można dostosowywać do własnych potrzeb.

Powielona narracja zawiera takie same treści co oryginalna narracja oraz jest powiązana z tymi samymi migawkami. Powielona narracja nie zostanie zaktualizowana w przypadku aktualizacji oryginalnej narracji. Powielone narracje są wyświetlane w sekcji Moje narracje w przeglądzie aplikacji oraz w nawigatorze narracji.

Powielanie narracji z poziomu przeglądu aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

 1. Po lewej stronie kliknij Tryb narracji, aby pokazać narracje dostępne w aplikacji.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy narrację.

  Zostanie otwarte menu skrótów.

 3. Kliknij Powiel.

Zostanie utworzona nowa narracja. Będzie się znajdowała w obszarze Moje narracje.

WskazówkaPonadto można powielić narrację z poziomu widoku narracji za pomocą nawigatora narracji Tryb narracji.

Usuwanie narracji

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z poziomu przeglądu aplikacji kliknij przycisk Tryb narracji, aby wyświetlić narracje.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy narrację do usunięcia.

  Zostanie otwarte menu skrótów.

 3. Kliknij polecenie Usuń.

 4. Aby potwierdzić chęć usunięcia narracji, kliknij opcję Usuń.

Narracja została usunięta z aplikacji.

WskazówkaNarrację można również usunąć w nawigatorze narracji Tryb narracji.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!