Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Model selekcji asocjacyjnych

Dokonywanie selekcji stanowi podstawową metodę interakcji użytkownika w Qlik Sense. Selekcje powodują odfiltrowanie określonego podzbioru danych załadowanych do Qlik Sense. Dzięki selekcjom można skupić się na elementach, o których należy uzyskać więcej informacji. Qlik Sense odpowiada przez oznaczanie wartości kolorami zgodnie z ich stanami.

Selekcje można traktować jako dane wejściowe dla programu Qlik Sense. Program Qlik Sense ocenia te dane wejściowe i jako dane wyjściowe wyświetla kody kolorów dla wartości danych.

  • Stan wejściowy: selekcja wykonana przez użytkownika — określa, czy wartość pola została wybrana.
  • Stan wyjściowy: informacja o tym, czy wartość pola jest możliwa, przy założeniu logicznego wnioskowania na podstawie selekcji.

Stany selekcji

W wyniku selekcji zmieniają się kolory wartości. Oznaczenia kolorystyczne są stosowane w panelach filtrowania, elementach list selekcji oraz narzędziach selekcji, a charakterystyczne kolory programu Qlik Sense to zielony, biały i szary. Kolory przekazują informacje o tym, które wartości pól są wybrane, alternatywne, możliwe lub wykluczone.

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich kolorów używanych dla różnych stanów.

Kolory używane dla różnych stanów
Kolor Stan
Kolor zielony ze znacznikiem wyboru jako wskaźnikiem selekcji Wybrane
Biały Możliwe
Jasnoszary Alternatywne
Ciemnoszary Wykluczone
Kolor ciemnoszary ze znacznikiem wyboru jako wskaźnikiem selekcji Wybrane wykluczone

Stan wybrany

Gdy wartości wybrane w panelu filtrowania zmieniają kolor na zielony, mają stan wybrany. Poniższa grafika ilustruje wybranie wartości 1910s. Dokonanie selekcji powoduje odfiltrowanie pewnego podzbioru załadowanych danych, a panele filtrowania Decade i Year są aktualizowane zgodnie z selekcją.

Panel filtrowania Decade z wybraną dekadą 1910s.

Stany wyborów w panelu filtrowania.

Na panelach filtrowania mogą występować cztery różne stany. Poza stanem wybranym (zielony) występują też wartości możliwe (białe), wartości alternatywne (jasnoszare) i wartości wykluczone (ciemnoszare) W kolejnych sekcjach zostaną opisane poszczególne stany.

Stan możliwy

Na panelu filtrowania Year lata od 1914 do 1919 są wyświetlane na biało jako wartości możliwe, ponieważ wszystkie te wartości są latami z dekady 1910s, będącej wartością wybraną wymiaru Decade. Wszystkie wartości możliwe są skojarzone z wartością 1910. Selekcję można doprecyzować, wybierając jedną lub kilka z wartości możliwych.

Wartościami dostępnymi w panelu filtrowania Year są lata z zakresu od 1914 do 1919.

Stany wyborów w panelu filtrowania.

Poniższa grafika ilustruje takie doprecyzowanie. Na panelu filtrowania Year została wybrana wartość 1918.

Rok 1918 został wybrany w panelu filtrowania Year.

Stany selekcji

Teraz, gdy dokonano selekcji w dwóch panelach filtrowania, jedyne wartości możliwe to te, które są skojarzone z obiema wartościami: 1910s i 1918. Selekcje dokonane w różnych panelach filtrowania są łączone warunkiem logicznym AND. Każda wartość możliwa musi zatem być skojarzona zarówno z wartością 1910s, jak i z wartością 1918.

Na panelu filtrowania Year nie ma już żadnych wartości w stanie możliwym, ponieważ żadna z wartości nie jest skojarzona zarówno z wartością 1910s, jak i z wartością 1918.

Stan alternatywny

Na panelu filtrowania Decade została wybrana wartość 1910s, a każde z pozostałych pól na panelach filtrowania ma pewien stan zależny od jego relacji z wartością wybraną.

Dekada 1910s została wybrana i wszystkie pozostałe pola w panelach filtrowania mają różne style w zależności od ich relacji z dekadą 1910s.

Stany wyborów w panelu filtrowania.

Wszystkie pozostałe wartości na panelu filtrowania Decade są jasnoszare, co oznacza, że są to wartości alternatywne. Stan alternatywny wskazuje wartości, które byłyby możliwe, gdyby nie selekcja już dokonana w danym polu. Przed wybraniem wartości 1910s wszystkie wartości na panelu filtrowania Decade były wartościami możliwymi.

Logicznie rzecz biorąc, wartości alternatywne są w rzeczywistości wykluczone, jednak są wykluczone tylko pojedynczą selekcją (jednej lub kilku wartości) w tym samym panelu filtrowania. Gdyby usunąć selekcję wartości 1910s na panelu Decade, wszystkie wartości miałyby stan możliwy.

Wartość alternatywną można również wybrać, ale oznacza to częściowo dokonywanie nowej selekcji, a nie tylko precyzowanie selekcji pierwotnej. Wartości alternatywne są przydatne przede wszystkim dlatego, że sygnalizują dostępność alternatyw dla tego samego zestawu selekcji. Na przykład na liście handlowców wartości alternatywne odpowiadają handlowcom, którzy mogą pomóc osobie aktualnie wybranej lub ją zastąpić.

Stan wykluczony

Dokonanie selekcji może spowodować automatyczne wykluczenie nieskojarzonych wartości w innych panelach filtrowania. Poniższa grafika pokazuje, że po wybraniu wartości 1910s zostały automatycznie wykluczone wartości 1920, 1921 i 1922. Jest to oczywisty przypadek wykluczenia, ponieważ lata 1920, 1921 i 1922 nie należą do dekady 1910s. Pozostałe wartości na panelu Decade są wartościami alternatywnymi, czyli obecnie są wykluczone, ale można je wybrać, rozszerzając tym samym selekcję. Wybranie wartości 1920s spowodowałoby zmianę jej koloru na zielony, a jej stanu na wybrany.

W panelu filtrowania Year wykluczono lata 1920, 1921 i 1922.

Stany wyborów w panelu filtrowania.

Gdyby jednak wybrać jedną z możliwych wartości na panelu filtrowania Year, wszystkie wartości na panelu Decade, które dotychczas były alternatywne, stałyby się wykluczone. Były one alternatywne, gdy wybrana była tylko wartość 1910s, lecz po dokonaniu selekcji na dwóch panelach filtrowania wartości niespełniające warunku 1910sAND1918 są wykluczone.

Wartości alternatywne na panelu Year są wykluczone jedynie przez selekcję 1918. Są one wszystkie skojarzone z wartością 1910s i miały stan możliwy, dopóki nie wybrano wartości 1918.

Stany selekcji

Stan wykluczony wybrany

Dokonując selekcji na kilku panelach filtrowania, można niekiedy natrafić na piąty stan: wykluczony wybrany.

Jak już wspomniano, każda wartość pola może mieć dwa różne stany:

  • Stan wejściowy: selekcja wykonana przez użytkownika — określa, czy wartość pola została wybrana.
  • Stan wyjściowy: informacja o tym, czy wartość pola jest możliwa, przy założeniu logicznego wnioskowania na podstawie selekcji.

Wartość przechodzi w stan wykluczony wybrany, gdy najpierw była wybrana, a później została wykluczona przez selekcję dokonaną w innym polu.

W przypadku stanu wykluczonego wybranego znacznik wyboru sygnalizuje, że wartość była najpierw wybrana, a później została wykluczona, w odróżnieniu od wartości wykluczonych, które nigdy nie były wybrane. Pole ciemnoszare ze znacznikiem wyboru oznacza, że wartość była wcześniej wybrana, ale dokonanie nowej selekcji spowodowało jej przejście w stan wykluczony wybrany.

Przykład:  

Poniższa grafika ilustruje sytuację, w której początkowa selekcja zawierała wartości 1910s i 1920s. Wartości 1910s i 1920s były obie wybrane (zielone), a wszystkie pozostałe wartości na panelu filtrowania Year były białe (możliwe), ponieważ reprezentują one lata z obu tych dekad, więc są logicznie możliwymi wartościami następującymi po pierwszej selekcji. Druga selekcja dotyczy lat 1914, 1915 i 1916. Teraz wartość 1920s nie należy już do aktywnej selekcji, ponieważ dokonano drugiej selekcji, która logicznie wyklucza wartość 1920s. Wartość 1920s wciąż jest jednak wybrana, przydatne jest zatem oznaczenie jej jako wykluczonej wartości wybranej. Pierwotnie była ona wybrana, ale późniejsza selekcja spowodowała jej wykluczenie. Od wartości wykluczonych, które nigdy nie były wybrane, odróżnia ją znacznik wyboru.

Ciemnoszara wartość ze znacznikiem wyboru to wykluczona wartość wybrana.

Wybrany wykluczony stan w panelu filtrowania.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!