Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

RangeXIRR — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeXIRR() zwraca wewnętrzny wskaźnik zwrotu (roczny) dla zaplanowanych przepływów pieniężnych, niekoniecznie okresowych. Do obliczania wewnętrznej stopy zwrotu dla serii okresowych przepływów pieniężnych należy używać funkcji RangeIRR.

Funkcjonalność Qlik dotycząca XIRR (funkcje XIRR() i RangeXIRR()) stosuje następujące równanie w celu uzyskania wartości Rate i ustalenia prawidłowej wartości XIRR:

XNPV(Rate, pmt, date) = 0

Równanie rozwiązuje się przy użyciu uproszczonej wersji metody Newtona.

Składnia:  

RangeXIRR(value, date{, value, date})

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty
Argument Opis
value Przepływ pieniężny lub seria przepływów pieniężnych odpowiadające płatnościom zaplanowanym w konkretnych terminach. Seria wartości musi zawierać co najmniej jedną wartość dodatnią i jedną ujemną.
date Data płatności lub harmonogram dat płatności powiązane z płatnościami w ramach przepływów pieniężnych.

Podczas pracy z tą funkcją obowiązują następujące ograniczenia:

  • Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

  • Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

  • Ta funkcja wymaga co najmniej jednej ważnej płatności ujemnej i co najmniej jednej ważnej płatności dodatniej (z odpowiednimi prawidłowymi datami). Jeśli te płatności nie zostaną podane, zwracana jest wartość NULL.

W pracy z tą funkcją mogą Ci pomóc poniższe tematy:

Informacja

W poszczególnych wersjach Qlik Sense zarządzany przez klienta występują różnice pod względem bazowego algorytmu wykorzystywanego przez tę funkcję. Aby uzyskać informacje o ostatnich aktualizacjach algorytmu, zobacz artykuł pomocy technicznej Poprawka i aktualizacja funkcji XIRR.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki

RangeXIRR(-2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

Zwraca wartość 0,1532

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!