Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

RangeCorrel — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeCorrel() zwraca współczynnik korelacji dwóch zestawów danych. Współczynnik korelacji to miara stopnia powiązania między zestawami danych.

Składnia:  

RangeCorrel(x_value , y_value[, Expression])

Typ zwracanych danych: numeric

Szeregi danych powinny zostać wprowadzone jako pary (x,y). Aby na przykład ocenić dwa szeregi danych, szereg 1 i szereg 2, gdy szereg 1 to 2,6,9, a szereg 2 to 3,8,4, należy zastosować funkcję RangeCorrel (2,3,6,8,9,4), która zwróci wartość 0,269.

Argumenty:  

Argumenty
ArgumentOpis
x-value, y-value Każda wartość jest wartością pojedynczą lub zakresem wartości, jaką/jaki zwracają funkcje międzywierszowe z trzecim parametrem opcjonalnym. Każda wartość lub zakres wartości musi odpowiadać wartości x-value lub zakresowi wartości y-values.
ExpressionOpcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Ograniczenia:  

Obliczenie wartości funkcji wymaga podania co najmniej dwóch par współrzędnych.

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące zwracają wartość NULL.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady funkcji
Przykłady Wyniki

RangeCorrel (2,3,6,8,9,4,8,5)

Zwraca wartość 0,2492 Ta funkcja może być ładowana w skrypcie lub dodawana do wizualizacji w edytorze wyrażeń.

Przykład:

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Aby zobaczyć wynik, dodaj do arkusza w swojej aplikacji pola wyszczególnione w kolumnie wyników.

RangeList:

Load * Inline [

ID1|x1|y1|x2|y2|x3|y3|x4|y4|x5|y5|x6|y6

01|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

02|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

03|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

04|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

 

XY:

LOAD recno() as RangeID, * Inline [

X|Y

2|3

6|8

9|4

8|5

](delimiter is '|');

 

W tabeli, w której wymiarem jest ID1, a miarą RangeCorrel(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,x6,y6)), funkcja RangeCorrel() znajduje wartość Correl w zakresie sześciu par x,y, dla każdej z wartości ID1.

Tabela wynikowa
ID1 MyRangeCorrel
01 -0.9517
02 -0.5209
03 -0.5209
04 -0.1599

 

Przykład:  

XY:

LOAD recno() as RangeID, * Inline [

X|Y

2|3

6|8

9|4

8|5

](delimiter is '|');

 

W tabeli, w której wymiarem jest RangeID, a miarą jest: RangeCorrel(Below(X,0,4,BelowY,0,4)), funkcja RangeCorrel() używa wyników funkcji Below(), które z powodu trzeciego argumentu (count) ustawionego na 4, zwracają zakres czterech wartości x-y z ładowanej tabeli XY.

Tabela wynikowa
RangeID MyRangeCorrel2
01 0.2492
02 -0.9959
03 -1.0000
04 -

Wartość dla RangeID 01 jest taka sama, jak w przypadku ręcznego wprowadzenia ciągu znaków RangeCorrel(2,3,6,8,9,4,8,5). W przypadku innych wartości RangeID serie zwracane przez funkcję Below() są następujące: (6,8,9,4,8,5), (9,4,8,5) i (8,5), przy czym ostatnia seria wywołuje wynik null.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!