Przeskocz do zawartości głównej

GetFieldSelections — funkcja wykresu

Funkcja GetFieldSelections() zwraca ciąg znaków (string) zawierający bieżące selekcje w danym polu.

Jeśli wybrano wszystkie wartości oprócz jednej albo dwóch, zastosowany zostanie odpowiednio format NOT x,y albo NOT y. Jeśli wybrano wszystkie wartości i liczba tych wszystkich wartości będzie większa niż max_values, zwrócona zostanie wartość ALL.

Składnia:  

GetFieldSelections ( field_name [, value_sep [, max_values [, state_name]]])

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Formaty zwracanych ciągów
Format Opis
'a, b, c'

Jeśli liczba wybranych wartości wynosi max_values lub jest mniejsza, zwracany ciąg jest listą wybranych wartości.

Wartości rozdziela value_sep jako ogranicznik.

'NOT a, b, c'

Jeśli liczba niewybranych wartości wynosi max_values lub jest mniejsza, zwracany ciąg jest listą niewybranych wartości z prefiksem NOT.

Wartości rozdziela value_sep jako ogranicznik.

'x of y'

x = liczba wybranych wartości

y = łączna liczba wartości

Jest to zwracane, gdy max_values < x < ( y - max_values).

'ALL' Zwracane, gdy wybrane są wszystkie wartości.
'-' Zwracane, gdy nie ma żadnych wybranych wartości.
<search string> Jeżeli wybrano, używając wyszukiwania, zostanie zwrócony ciąg wyszukiwania.

Argumenty:  

Argumenty
Argumenty Opisu
field_name Pole zawierające mierzony zakres danych.
value_sep Separator do umieszczenia między wartościami pola. Separator do umieszczenia między wartościami pola. Wartością domyślną jest ', '.
max_values

Maksymalna liczba wartości pola, które mogą zostać osobno podane. Jeśli zostanie wybrana większa liczba wartości, zostanie zastosowany format „x z y wartości”. Wartością domyślną jest 6.

state_name

Nazwa stanu alternatywnego, który został wybrany dla danej wizualizacji. Jeśli używany jest argument state_name, uwzględniane są tylko wybory powiązane z określoną nazwą stanu.

Więcej informacji zawiera temat Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

Przykłady i wyniki:  

W poniższym przykładzie użyto pola First name załadowanego do panelu filtrowania.

Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki

Jeśli na liście First name wybrano wartość John.

GetFieldSelections ([First name])

John

Jeśli wybrano wartości John i Peter.

GetFieldSelections ([First name])

John,Peter

Jeśli wybrano wartości John i Peter.

GetFieldSelections ([First name],'; ')

John; Peter

Jeśli na liście First name. wybrano wartości John, Sue i Mark.

GetFieldSelections ([First name],';',2)

NOT Jane;Peter, ponieważ wartość 2 jest wartością argumentu max_values. W przeciwnym razie zwrócona zostałaby wartość John; Sue; Mark.

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!