Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie słownictwa

Dzięki słownictwu można definiować synonimy, analizę niestandardową i przykładowe pytania. Synonimy umożliwiają dodawanie terminów w celu definiowania wartości lub wyborów wartości z modelu danych. Dzięki analizom niestandardowym możesz definiować odpowiedzi z pytań niestandardowych lub częściowych i wskazywać konkretne wyniki zwracane przez Insight Advisor. Przykładowe pytania umożliwiają dodanie domyślnych pytań, które użytkownicy mogą wybierać w funkcji Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor, aby ułatwić sobie analizę.

Dzięki słownikom można definiować synonimy i analizę niestandardową. Synonimy umożliwiają dodawanie terminów w celu definiowania wartości lub wyborów wartości z modelu danych. Dzięki analizom niestandardowym możesz definiować odpowiedzi z pytań niestandardowych lub częściowych i wskazywać konkretne wyniki zwracane przez Insight Advisor.

Po co tworzyć słownictwo?

Słownictwo jest kluczowym narzędziem przygotowującym aplikację do obsługi pytań w języku naturalnym. Insight Advisor próbuje łączyć wszystkie pytania w języku naturalnym z nazwami pól i wartościami w danych. Nie może znać wszystkich możliwych wyszukiwanych haseł, które mogą wprowadzić użytkownicy Twojej aplikacji. Słownictwo pozwala wypełnić te luki terminologiczne, łącząc terminy z polami i wartościami pól.

Na przykład w aplikacji kursu masz produkty, które są strojami kąpielowymi. Te elementy należą do kategorii Beachwear w danych. Jeżeli wyszukasz swimwear w Arkuszu, nie uzyskasz żadnych wyników. Podobnie nie możesz wyszukiwać footwear i uzyskiwać wyników zarówno dla obuwia męskiego, jak i damskiego.

Analizy niestandardowe są przydatne, gdy wiesz, jakie analizy mają otrzymywać użytkownicy Twojej aplikacji na podstawie wyszukiwanych przez nich haseł. Na przykład wiesz, że użytkownicy Twojej aplikacji preferują wyświetlanie danych regionalnych w postaci map. Możesz użyć analizy niestandardowej, aby mapy były oferowane, gdy użytkownicy uwzględnią w swoich wyszukiwaniach słowo regionalne.

Przykładowe pytania można wykorzystać, aby zachęcić użytkowników do analizy i pomóc im w uzyskaniu szczegółowych informacji. Użytkownicy mogą nie wiedzieć, co jest możliwe w Twojej aplikacji. Przykładowe pytania mogą ułatwić przeprowadzanie analiz i eksploracji.

Tworzenie słownictwa dotyczącego strojów plażowych

 1. Na karcie Przygotuj kliknij Słownictwo.

 2. W Synonimach kliknij Utwórz terminy.

 3. Jako Terminywprowadź następujące terminy:

  • swimwear

  • swimsuits

 4. Jako ustawienie Dotyczy wybierz CategoryName.

 5. Jako Warunek wybierz W.

 6. Do warunku W wybierz następujące wartości:

  • Beachwear

 7. Kliknij polecenie Utwórz.

Tworzenie słownictwa dotyczącego obuwia

 1. W Synonimach kliknij Utwórz terminy.

 2. Jako Terminy wprowadź footwear.

 3. Jako ustawienie Dotyczy wybierz CategoryName.

 4. Jako Warunek wybierz W.

 5. Do warunku W wybierz następujące wartości:

  • men's footwear
  • women's footwear

 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Tworzenie regionalnej analizy niestandardowej

W przypadku tej analizy niestandardowej nie określisz miary. Pozwoli to funkcji Insight Advisor wybrać miarę na podstawie sposobu użycia hasła regional w zapytaniu.

 1. Kliknij pozycję Analiza niestandardowa.

 2. Kliknij Utwórz terminy.

 3. W sekcji Terminy wprowadź regional.

 4. W obszarze Analiza wybierz Rozbicie (geoprzestrzenne).

 5. W sekcji Dane, w obszarze Geograficzne wybierz Kraj.

 6. Kliknij Wykres.

 7. W sekcji Typ wykresu wybierz Mapa.

 8. Kliknij polecenie Utwórz.

Tworzenie przykładowych pytań

 1. Kliknij Przykładowe pytania.

 2. Kliknij Dodaj pytanie.

 3. W sekcji Język wybierz swój język.

 4. W obszarze Pytanie wprowadź Jacy są najwięksi klienci pod względem sprzedaży.

 5. Kliknij Dodaj.

Wyniki

Przejdź do Arkusza i otwórz Insight Advisor. Wybierz pole wyszukiwania. Pytanie Jacy są najwięksi klienci pod względem sprzedaży jest tam teraz dostępne. Wyszukaj what is the average freight for footwear. Otrzymasz teraz wyniki dla obuwia męskiego i damskiego.

Następnie wyszukaj gross profit for swimwear in 2019. Teraz podczas wyszukiwania terminu „swimwear” otrzymasz wyniki dla terminu „beachwear”.

Teraz wyszukaj show me regional sales. Otrzymasz teraz mapę rozkładu sprzedaży według krajów.

Dziękujemy!

Kurs został ukończony i masz już dodatkową wiedzę na temat logiki biznesowej i programu Insight Advisor w Qlik Sense.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!