Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Konfigurowanie zachowań

Teraz utworzysz zachowanie. Zachowania umożliwiają ustawienie niestandardowego, indywidualnego zakresu użycia grup miar.

Dzięki zachowaniom możesz:

 • Wymuszać wymagane wybory wartości z pola z grupą miar.

 • Ustawiać preferowane grupy do używania z grupą miar.

 • Ustaw grupy, których nie chcesz używać z grupą miar.

 • Ustawić okres kalendarzowy, który ma być używany domyślnie z grupą miar.

Zachowania są opcjonalne.

Po co konfigurować zachowania?

Podobnie jak pakiety, zachowania pomagają wyznaczyć zakres używania grup razem. Zachowania umożliwiają wyznaczenie wąskiego zakresu sposobu używania indywidualnych grup miar z innymi grupami.

Kiedy na przykład szukamy pól z grupy Sales w Arkuszu, wyniki miar dla pola Gross Profits są agregowane z całego okresu. Bardziej przydatne byłoby zastosowanie okresu bliższego współczesności. Aby domyślnie używać jednego z okresów kalendarza, możesz utworzyć zachowanie.

Tworzenie domyślnego zachowania okresu kalendarzowego

 1. Kliknij pozycję Utwórz zachowania.

 2. Jako ustawienie Dotyczy wybierz Sales.

 3. Jako Typ zachowania wybierz Domyślny okres kalendarzowy.

 4. Jako Grupa kalendarza wybierz Sales_OrderDate.

 5. Jako Okres wybierz Month comparison.

 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Wyniki

Przejdź do pozycji Arkusz i wyszukaj what is the average sales by employee. Pasujące wyniki zawierają teraz wykres słupkowy, który porównuje sprzedaż z tego miesiąca ze sprzedażą z tego samego miesiąca zeszłego roku dla każdego pracownika. W przypadku wykresów, które nie obsługują porównań, zamiast tego wyświetlane są tylko wyniki za bieżący miesiąc.

Analiza funkcji Insight Advisor z wykorzystaniem domyślnego okresu kalendarzowego

Wykres słupkowy Wniosków przedstawiający średnią sprzedaż według nazwisk pracowników.

Konfiguracja zachowania polegającego na używaniu domyślnego okresu kalendarzowego do analizy Okres do okresu

Można również ustawić domyślne zachowanie okresu kalendarzowego w odniesieniu do grupy, która jest stosowana do analizy Okres do okresu. Analiza Okres do okresu wykorzystuje wykres liniowy do porównania miary w bieżącym okresie z poprzednim okresem. Wymaga domyślnego okresu kalendarzowego ustawionego dla grupy zawierającej miarę w modelu logicznym.

Najpierw utwórz okres Quarter over quarter.

 1. Kliknij Utwórz okres kalendarzowy.

 2. Wybierz pole Sales_Order Date.

 3. W polu Nazwa okresu kalendarzowego wprowadź Quarter over Quarter.

 4. Jako ustawienie Ziarnistość okresu kalendarzowego wybierz Kwartał.

 5. Wybierz pozycję Użyj ostatnio sortowanej wartości.

 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Teraz na karcie Zachowania ustaw ten okres kalendarzowy jako domyślny dla grupy Sales.

 1. Kliknij pozycję Utwórz zachowanie.

 2. Jako ustawienie Dotyczy wybierz Sales.

 3. Jako Typ zachowania wybierz Domyślny okres kalendarzowy.

 4. Jako Grupa kalendarza wybierz Sales_OrderDate.

 5. W obszarze Okres wybierz Quarter over quarter

 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Przejdź do pozycji Wykrywanie i wyszukaj show me sales by customer. Pierwszy wykres, który pojawia się poniżej wskaźnika KPI, to analiza Okres do okresu. Otwórz ten wykres (sum (Sales) for 2020-Q4 vs 2020-Q3) i przejdź do właściwości Okres analizy. Wybierz go i zwróć uwagę, że domyślny okres kalendarzowy Quarter over quarter został prawidłowo wybrany w celu porównania ostatniego okresu z poprzednim okresem. W tym kursie te okresy to 2020-Q3 (Okres 1) i 2020-Q4 (Okres 2). Te wybory można zmienić, wybierając różne kwartały z list rozwijanych. Linia odniesienia wskazuje bieżący dzień przy przy bieżącym poziomie szczegółowości okresu kalendarzowego, którym w tym przypadku jest kwartał.

Analiza Okres do okresu zastosowana do wykresu liniowego

Analiza Okres do okresu porównuje miarę w bieżącym okresie z poprzednim okresem.

Ten domyślny okres kalendarzowy możesz zmienić we właściwości Okres analizy.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!