Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie modeli logicznych do Insight Advisor przy użyciu Logiki biznesowej

Insight Advisor używa modelu logicznego opartego na poznanych poprzednikach do generowania analiz na podstawie zapytań. Możesz zdefiniować własny model logiczny dla aplikacji dzięki Logice biznesowej.

Insight Advisor wykorzystują Qlik cognitive engine oraz przyswojone poprzedniki, aby poznać relacje i zastosowania pól w modelu danych. Opcjonalnie można dostosować model logiczny, aby udoskonalić wyniki Insight Advisor. Można dostosować model logiczny w obszarze Model logiczny pod opcją Logika biznesowa w karcie Przygotuj.

Informacja

Gdy logika biznesowa jest włączona w aplikacji, nauka oparta na poprzednikach jest dla niej wyłączona.

Rozumienie modeli logicznych

Model logiczny aplikacji to model koncepcyjny używany przez Insight Advisor podczas generowania wizualizacji. Jest on utworzony z bazowego modelu danych aplikacji. Każda aplikacja ma pojedynczy model logiczny. Pola i elementy główne są podstawowymi składnikami modelu logicznego. Są one uporządkowane w grupy. Grupy wskazują na asocjację koncepcyjną lub relację między polami lub elementami głównymi. Model logiczny zawiera również informacje o możliwych relacjach między grupami.

Model logiczny ma bezpośredni wpływ na działanie Insight Advisor. Na przykład, gdy użytkownik wybierze pole, aby wyświetlić analizę trendu, Insight Advisor próbują znaleźć pole daty, które należy do głównej grupy kalendarza. W przypadku pola Sprzedaż Insight Advisor nadałyby priorytet takiemu polu, jak Kolejność daty nad polem Data urodzenia pracownika.

Logika biznesowa wpływa również na sposób wyboru przez system pól w pytaniach w języku naturalnym. Na przykład pola Product name i Product Code są zgrupowane razem. Jeśli zostanie użyte pytanie w języku naturalnym „show me sales by product”, w odniesieniu do „product” zostanie użyte pole Product Name, ponieważ jest to lepszy wybór w przypadku tej grupy.

Domyślny model logiczny wykorzystywany na rzecz logiki biznesowej jest schematem gwiaździstym. Logika biznesowa umożliwia tworzenie różnych modeli dla aplikacji, jeśli schemat gwiaździsty nie jest optymalny. Logika biznesowa może również pomóc w ograniczeniu agregacji w modelach logicznych zawierających miary semiaddytywne lub bardzo duże tabele miar. Poprawia to eksplorację danych aplikacji w Insight Advisor.

Dostosowywanie modeli logicznych

Model logiczny jest podzielony na następujące sekcje na rzecz dostosowania modelu logicznego aplikacji:

 • Przegląd: Przegląd zawiera podsumowanie logiki biznesowej. Kliknięcie kart Pola i grupy, Pakiety, Hierarchie lub Zachowania powoduje otwarcie odpowiedniej sekcji.
 • Pola i grupy: Karta Pola i grupy umożliwia zdefiniowanie grup, do których należą pola i elementy główne w modelu logicznym.
 • PakietyPakiety umożliwiają tworzenie kolekcji powiązanych grup. Zapobiega to wspólnemu wykorzystywaniu grup, które nie są w tym samym pakiecie.
 • Hierarchie: Hierarchie umożliwiają definiowanie relacji drążenia między grupami.
 • Zachowania: Zachowania umożliwiają określenie relacji preferuj i odmów między polami. Zachowania mogą również wymuszać wymagane wybory.
 • Okresy kalendarzowe: Okresy kalendarzowe umożliwiają tworzenie domyślnych okresów analizy dla Insight Advisor.

Aby dostosować model logiczny, należy wykonać następujące kroki:

 1. Włącz dostosowywanie logiki biznesowej aplikacji.
 2. Zdefiniuj pola i grupy.

  Definiowanie pól i grup

 3. Opcjonalnie dodaj grupy do pakietów.

  Ustawianie zakresu modelu logicznego za pomocą pakietów

 4. Opcjonalnie zdefiniuj hierarchie między grupami

  Tworzenie analizy z drążeniem i z hierarchiami

 5. Opcjonalnie zastosuj zachowania.

  Stosowanie zachowań w modelach logicznych

 6. Opcjonalnie utwórz okresy kalendarzowe.

  Definiowanie okresów analiz za pomocą okresów kalendarzowych

Możesz przywrócić model logiczny do ustawień domyślnych. Możesz także tymczasowo wyłączyć logikę biznesową.

Włączanie niestandardowej logiki biznesowej

 1. W aplikacji kliknij Przygotuj i wybierz pozycję Model logiczny.
 2. Kliknij przycisk Kontynuuj.

Niestandardowa logika biznesowa jest teraz włączona dla aplikacji. Nauka oparta na poprzednikach jest teraz wyłączona.

Resetowanie logiki biznesowej

Możesz przywrócić model logiczny do modelu domyślnego. Resetowanie wyłącza niestandardową logikę biznesową i włącza naukę opartą na poprzednikach w Insight Advisor.

 1. W Modelu logicznym kliknij pozycję Przywróć wartości domyślne.
 2. Kliknij Potwierdź.

Wyłączanie logiki biznesowej

Możesz wyłączyć niestandardowe modele logiczne. W przeciwieństwie do resetowania logiki biznesowej możesz później ponownie włączyć niestandardową logikę biznesową. Gdy logika biznesowa jest wyłączona, stosowana jest domyślna logika biznesowa dla Twojej aplikacji.

 1. W Modelu logicznym kliknij opcję Wyłącz logikę.
 2. Kliknij Potwierdź.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!