Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Warstwy linii

Warstwa linii pozwala wyświetlać linie między punktami na mapie.

Można na przykład używać warstwy linii w celu przedstawienia lotów linii lotniczych między miastami. Z warstwą linii można używać dwóch pól zawierających dane punktów, aby zdefiniować punkty początkowe i końcowe dla linii w warstwie. Alternatywnie można użyć pola zawierającego geometrię liniową w formacie GeoJSON LineString lub MultiLineString. W przypadku linii w warstwie linii można dostosowywać szerokość i krzywiznę, a także dodawać do linii strzałki kierunków.

Mapa z warstwą linii przedstawiającą loty wylatujące między lotniskami w Europie.

Mapa z warstwą linii.

Dodawanie warstwy linii

Warstwy linii wyświetlają linie oparte na punktach początkowych i końcowych, przy czym dwa pola są używane w celu określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia linii, albo w tym celu używane są geometrie liniowe w formacie GeoJSONLineString lub MultiLineString.

Jeśli używana jest warstwa linii z punktem początkowym i końcowym, wówczas wymiar wybrany dla warstwy linii powinien reprezentować pola wybrane jako początkowe i końcowe w ustawieniach Lokalizacja. Jeśli na przykład chcesz zwizualizować miejsca, do których wysyłane są transporty, możesz ustawić Transporty jako wymiar, a następnie użyć punktów Lokalizacja centrum dystrybucyjnego oraz Miejsce docelowe transportu jako punktu początkowego i końcowego w obszarze Lokalizacja.

Innym sposobem jest dodanie dwóch wymiarów do warstwy linii i użycie ich jako punktu początkowego i końcowego. Jest to użyteczne, gdy wymagane jest wyświetlenie linii między wszystkimi lokalizacjami w pierwszym wymiarze do wszystkich lokalizacji w drugim wymiarze, który ma asocjację do pierwszego wymiaru.

Dodawanie warstwy linii z punktami początkowymi i końcowymi

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij i upuść na mapę pole zawierające dane punktu początkowego, wybierz opcję Dodaj jako nową warstwę, a następnie wybierz opcję Dodaj jako warstwę linii.
  • W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij Dodaj warstwę i wybierz Warstwa linii. W obszarze Wymiary kliknij opcję Dodaj i wybierz pole, które zostanie użyte jako wymiar.
 2. Jeśli Twój wymiar zawiera dane punktu początkowego, dodaj pole zawierające dane punktu końcowego. Wykonaj jedną z poniższych czynności: 

  • Przeciągnij i upuść na mapę pole zawierające dane punktu końcowego, wybierz opcję Użyj w <nazwa warstwy>, a następnie wybierz polecenie Dodaj <nazwa pola> jako drugi wymiar.
  • W obszarze Dane kliknij opcję Dodaj i wybierz pole zawierające dane punktu końcowego.
 3. Jeśli Twój wymiar nie zawiera danych punktu początkowego ani końcowego, w obszarze Lokalizacje dodaj pola zawierające dane punktu początkowego i dane punktu końcowego jako pola lokalizacji.
 4. Jeśli pojawią się problemy z lokalizacjami punktu początkowego i końcowego, dostosuj ustawienia lokalizacji w obszarze Lokalizacja w panelu właściwości.

  Dla każdej warstwy linii, która używa pola punktu początkowego i pola punktu końcowego, istnieją osobne ustawienia lokalizacji w obszarze Lokalizacja.

  Więcej informacji zawiera temat Ograniczanie zasięgu lokalizacji w warstwach mapy.

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości.

Dodawanie warstwy linii z geometriami liniowymi

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij i upuść na mapę pole zawierające geometrie liniowe, wybierz opcję Dodaj jako nową warstwę, a następnie wybierz opcję Dodaj jako warstwę linii.

  • W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij Dodaj warstwę i wybierz Warstwa linii. W obszarze Wymiary kliknij opcję Dodaj i wybierz pole, które zostanie użyte jako wymiar.

 2. W obszarze Lokalizacja wybierz opcję Geometria liniowa, a następnie wybierz pole w obszarze Pole geometrii liniowej.

  Domyślnie Twój wymiar zostanie wybrany jako Pole geometrii liniowej.

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!