Przeskocz do zawartości głównej

Warstwy hierarchiczne

W przypadku tworzenia mapy, która zawiera wiele punktów danych rozmieszczonych na znacznym obszarze geograficznym, można korzystać z wymiarów hierarchicznych, aby wyświetlać warstwy w hierarchii wyboru.

Dzięki temu w mapie można używać różnych warstw na różnych poziomach i w ten sposób zadbać o wyświetlanie tylko najważniejszych informacji.

Podczas dokonywania wyborów w warstwie hierarchicznej wymiar używany dla lokalizacji ulega zmianie na następny wymiar z wymiaru hierarchicznego. Drążenie w hierarchii odbywa się we wszystkich warstwach, w których używany jest ten sam wymiar hierarchiczny. Jeśli istnieje warstwa obszarów oraz warstwa punktów, na których używany jest ten sam wymiar hierarchiczny, wówczas można określić warstwy, w których będą wyświetlane poszczególne wymiary z wymiaru hierarchicznego.

InformacjaJeśli wybór spowoduje, że bieżące pole wymiaru hierarchicznego będzie miało tylko jedną możliwą wartość, to zamiast tego zostanie użyte następne pole na liście.

Wymiary hierarchiczne używane dla warstw hierarchicznych powinny zawierać pola w kolejności od największego obszaru geograficznego do najmniejszego obszaru geograficznego.

Informacje o tworzeniu wymiarów hierarchicznych zawiera temat Tworzenie wymiaru hierarchicznego.

  1. W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę.
  2. Wybierz opcję Warstwa punktów, Warstwa obszaru, Warstwa linii, Warstwa gęstości lub Warstwa wykresu.
  3. Kliknij opcję Wymiary, opcję Dodaj, a następnie wybierz wymiar hierarchiczny.
  4. W warstwie kliknij pozycję Opcje.
  5. Kliknij pozycję Wyświetlacz warstw.
  6. Dla polecenia Widoczne poziomy drążenia wybierz wymiary, które zostaną wyświetlone w warstwie.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!