Przeskocz do zawartości głównej

MissingCount — funkcja skryptu

Funkcja MissingCount() zwraca liczbę brakujących wartości zagregowanych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Składnia:  

MissingCount ( [ distinct ] expr)

Typ zwracanych danych: integer

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
expr Expression Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
distinct Jeśli przed wyrażeniem występuje słowo distinct, wówczas wszystkie duplikaty są pomijane.

Przykłady i wyniki:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i alfabetycznego.

Przykłady skryptów
Przykład Wynik

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

MissCount1:

LOAD Customer,MissingCount(OrderNumber) as MissingOrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Load MissingCount(OrderNumber) as TotalMissingCount Resident Temp;

Customer MissingOrdersByCustomer

Astrida 0

Betacab 1

Canutility 2

Divadip 0

 

Druga instrukcja daje:

TotalMissingCount

3

w tabeli z tym wymiarem.

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD MissingCount(distinct OrderNumber) as TotalMissingCountDistinct Resident Temp;

TotalMissingCountDistinct

1

Ponieważ brakuje tylko jednej wartości OrderNumber.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!