Przeskocz do zawartości głównej

TextCount — funkcja wykresu

Funkcja TextCount() służy do agregowania liczby nieliczbowych wartości pól w poszczególnych wymiarach wykresu.

Składnia:  

TextCount({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)

Typ zwracanych danych: integer

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
SetExpression Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
DISTINCT Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>], gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Określenie zakresu agregacji

Przykłady i wyniki:  

Data
Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 1
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD     25
Canutility AA     15
Canutility CC     19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3   25
Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
TextCount([Product])

10, ponieważ we wszystkich dziesięciu polach w kolumnie Product znajduje się tekst.

Informacja„0” liczy się jako wartość, a nie jako pusta komórka. Jeśli jednak agregacja miary dla pewnego wymiaru da wynik 0, wymiar ten nie będzie uwzględniany na wykresach. Puste komórki są traktowane jako nietekstowe i nie są zliczane przez funkcję TextCount.
TextCount([OrderNumber]) 3, ponieważ zliczane są również puste komórki. Za pomocą tej funkcji zazwyczaj sprawdza się, czy w polach liczbowych występują jakiekolwiek wartości tekstowe lub zerowe.
TextCount (DISTINCT [Product])/Count([Product)] Zlicza wszystkie odrębne wartości tekstowe Product (4) i dzieli ich liczbę przez łączną liczbę wartości w Product (10). Wynikiem jest 0,4.

Dane zastosowane w przykładzie:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|1|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!