Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje tabeli

Funkcje tabeli zwracają informacje na temat aktualnie odczytywanej tabeli danych. Jeśli nie określono nazwy tabeli i funkcja jest używana w instrukcji LOAD, przyjmowana jest bieżąca tabela.

Wszystkie funkcje mogą być użyte w skrypcie ładowania danych i tylko funkcji NoOfRows można użyć w wyrażeniu wykresu.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. W przypadku niektórych funkcji można uzyskać dodatkowe informacje. W tym celu należy kliknąć nazwę funkcji w opisie składni.

Przykład:  

W tym przykładzie chcemy utworzyć tabelę z informacjami na temat załadowanych tabel i pól.

Najpierw ładujemy przykładowe dane. Tworzone są dwie tabele, które posłużą do przedstawienia funkcji tabeli opisanych w tej sekcji.

Characters: Load Chr(RecNo()+Ord('A')-1) as Alpha, RecNo() as Num autogenerate 26; ASCII: Load if(RecNo()>=65 and RecNo()<=90,RecNo()-64) as Num, Chr(RecNo()) as AsciiAlpha, RecNo() as AsciiNum autogenerate 255 Where (RecNo()>=32 and RecNo()<=126) or RecNo()>=160 ;
 

Następnie przeprowadzany iterację przez załadowane tabele przy użyciu funkcji NoOfTables oraz przez pola w poszczególnych tabelach przy użyciu funkcji NoOfFields i ładujemy informacje za pomocą funkcji tabeli.

//Iterate through the loaded tables For t = 0 to NoOfTables() - 1 //Iterate through the fields of table For f = 1 to NoOfFields(TableName($(t))) Tables: Load TableName($(t)) as Table, TableNumber(TableName($(t))) as TableNo, NoOfRows(TableName($(t))) as TableRows, FieldName($(f),TableName($(t))) as Field, FieldNumber(FieldName($(f),TableName($(t))),TableName($(t))) as FieldNo Autogenerate 1; Next f Next t;
 

Otrzymana tabela Tables będzie wyglądać następująco:

Load table
Table TableNo TableRows Field FieldNo
Characters 0 26 Alpha 1
Characters 0 26 Num 2
ASCII 1 191 Num 1
ASCII 1 191 AsciiAlpha 2
ASCII 1 191 AsciiNum 3

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!