Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Znaczniki pól

Znaczniki pól umożliwiają dodawanie metadanych do pól w modelu danych. Istnieją dwa rodzaje znaczników pól:

  • Systemowe znaczniki pól

    Systemowe znaczniki pól są generowane automatycznie podczas wykonywania skryptu i ładowania danych. Niektóre znaczniki w skrypcie można modyfikować. Znaczniki systemowe są zawsze poprzedzone znakiem $.

  • Niestandardowe znaczniki pól

    Można dodawać niestandardowe znaczniki do pól w skrypcie ładowania danych przy użyciu instrukcji Tag. Nazwy znaczników niestandardowych muszą być różne od wszystkich nazw znaczników systemowych.

    Więcej informacji o znacznikach zawierają tematy Tag i Untag.

Systemowe znaczniki pól

Następujące systemowe znaczniki pól są generowane automatycznie podczas ładowania danych.

Systemowe znaczniki pól
Tag Opis Można je modyfikować w skrypcie.
$system

Pole systemowe generowane przez aplikację Qlik Sense podczas wykonywania skryptu.

Więcej informacji zawiera temat Pola systemowe.

Nie
$key Pole klucza udostępniające powiązanie między co najmniej dwoma tabelami. Nie
$keypart Pole należy do co najmniej jednego klucza syntetycznego. Nie
$syn

Klucz syntetyczny

Więcej informacji zawiera temat Klucze syntetyczne.

Nie

$hidden

Pole ukryte, to znaczy niewyświetlane na żadnej liście selekcji pól podczas tworzenia wizualizacji, wymiarów lub miar. Pól ukrytych można używać w wyrażeniach, ale należy podać nazwę pola.

Aby określić, które pola mają być ukryte, można użyć zmiennych systemowych HidePrefix i HideSuffix.

Więcej informacji zawierają tematy HidePrefix oraz HideSuffix .

Tak
$numeric Wszystkie wartości pola (różne od NULL) są liczbowe. Tak
$integer Wszystkie wartości pola (różne od NULL) są liczbami całkowitymi. Tak
$text Pole nie zawiera żadnych wartości liczbowych. Tak
$ascii Wartości pola zawierają wyłącznie standardowe znaki ASCII. Tak
$date Wszystkie wartości pola (różne od NULL) można interpretować jako daty (liczby całkowite). Tak
$timestamp Wszystkie wartości pola (różne od NULL) można interpretować jako znaczniki czasu. Tak
$geoname Wartości pola zawierają nazwy lokalizacji geograficznych powiązanych z polem punktu ($geopoint) i/lub polem obszaru ($geomultipolygon). Tak
$geopoint Wartości pola zawierają dane geometryczne punktu, reprezentujące punkty na mapie w formacie [długość geograficzna, szerokość geograficzna]. Tak
$geomultipolygon Wartości pola zawierają dane geometryczne wielokąta, reprezentujące obszary na mapie. Tak

Pochodne znaczniki pól

Następujące znaczniki mogą być używane w przypadku deklarowania pól pochodnych w celu określenia sposobu użycia i wyświetlania pól na osi ciągłej w wykresie liniowym. Tymi znacznikami można manipulować w skrypcie ładowania danych.

Pochodne znaczniki pól
Tag Opis
$axis Znacznik $axis jest używany do określenia, że pole powinno wygenerować znak zaznaczenia na osi ciągłej wykresu.

$qualified

$simplified

Uzyskując dwa różne pola pochodne, można określić kwalifikowaną i uproszczoną wersję etykiety osi. Pole kwalifikowane jest wyświetlane jako etykieta, gdy oś zostanie powiększona do głębszego poziomu — w celu przedstawienia pełnego kontekstu.

Można na przykład wygenerować dwa pola podczas prezentacji danych według kwartałów:

Uproszczone pole ze znacznikiem $simplified pokazujące kwartał, na przykład „Q1”, oraz pole kwalifikowane ze znacznikiem $qualified pokazujące rok i kwartał, na przykład „2016-Q1”.

Gdy oś czasu zostanie pomniejszona, wówczas na osi za sprawą pola uproszczonego widoczne będą etykiety na dwóch poziomach — dla roku (2016) oraz kwartału (Q1). W przypadku powiększenia na osi widoczne będą etykiety dla kwartału i miesiąca, a pole kwalifikowane (2016-Q1) będzie używane w celu zapewnienia kontekstu pełnego roku dla kwartału.

$cyclic Znacznik $cyclic jest stosowany w przypadku pól cyklicznych, takich jak kwartał lub miesiąc, z podwójną reprezentacją danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!