Przeskocz do zawartości głównej

Tabele logiczne

Każde wykonanie instrukcji LOAD lub SELECT powoduje wygenerowanie tabeli logicznej. Wynik każdego wykonania jest zazwyczaj traktowany przez aplikację Qlik Sense jako jedna tabela logiczna. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły:

  • Jeśli kilka instrukcji da w wyniku tabele o identycznych nazwach pól, tabele te zostaną skonkatenowane i będą traktowane jako jedna tabela logiczna.
  • Poprzedzenie instrukcji LOAD lub SELECT jednym z poniższych kwalifikatorów powoduje zmodyfikowanie danych lub traktowanie ich w inny sposób:
Tabele logiczne
Tabela Opis
concatenate

Tabela zostanie skonkatenowana z inną wskazaną tabelą lub z ostatnio utworzoną tabelą logiczną.

Więcej informacji zawierają tematy Konkatenowanie tabel oraz Concatenate.

crosstable

Format tabeli, która jest tabelą przestawną, zostanie zmieniony. Oznacza to, że tabela zostanie przekształcona z formatu tabeli krzyżowej na format kolumnowy.

Więcej informacji zawierają tematy Praca ze tabelami krzyżowymi w skrypcie ładowania danych oraz Crosstable.

generic

Tabela zostanie podzielona na kilka innych tabel logicznych.

Więcej informacji zawierają tematy Ogólne bazy danych oraz Generic.

info

Ta tabela nie jest ładowana jako tabela logiczna, ale jako tabela informacyjna zawierająca łącza do informacji zewnętrznych, takich jak pliki, dźwięki, adresy URL itp.

 

intervalmatch

Tabela musi zawierać dokładnie dwie kolumny, które zostaną zinterpretowane jako interwały liczbowe i powiązane z wartościami dyskretnymi we wskazanym polu.

Więcej informacji zawierają tematy Dopasowywanie interwałów do danych dyskretnych oraz IntervalMatch.

join

Tabela zostanie sprzężona przez aplikację Qlik Sense z inną wskazaną tabelą lub z ostatnio utworzoną tabelą logiczną. Sprzężenie zostanie wykonane według pól wspólnych.

Więcej informacji zawierają tematy Łączenie tabel operatorami Join i Keep oraz Join.

keep

Tabela zostanie zredukowana do pól wspólnych z inną wskazaną tabelą lub z ostatnio utworzoną tabelą logiczną.

Więcej informacji zawierają tematy Łączenie tabel operatorami Join i Keep oraz Keep.

mapping

Tabela musi zawierać dokładnie dwie kolumny i zostanie odczytana jako tabela mapowania, która nie będzie nigdy kojarzona z innymi tabelami.

Więcej informacji zawierają tematy Korzystanie z funkcji mapowania jako alternatywy dla funkcji sprzężenia oraz Mapowanie .

semantic

Tabela nie zostanie załadowana jako tabela logiczna, lecz jako tabela semantyczna zawierająca relacje, które nie powinny być objęte sprzężeniami, na przykład poprzednik, następca i inne odniesienia do innych obiektów tego samego typu.

Więcej informacji zawiera temat Semantic.

Po załadowaniu danych zostaną utworzone skojarzenia między tabelami logicznymi.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!