Przeskocz do zawartości głównej

Pola

Pola to podstawowe jednostki zawierające dane w aplikacji Qlik Sense. Pole zwykle zawiera określoną liczbę wartości nazywanych wartościami pola. W terminologii bazodanowej mówi się, że dane przetwarzane w aplikacji Qlik Sense pochodzą z plików danych. Plik składa się z kilku pól, w których każdy wpis danych jest rekordem. Określenia plik, pole i rekord to odpowiedniki tabeli, kolumny i wiersza (odpowiednio). Logika Qlik Sense AQL działa tylko względem pól i ich wartości.

Dane pola są pobierane przez skrypt za pośrednictwem instrukcji LOAD, SELECT i Binary Jedynym sposobem na zmianę danych w polu jest ponowne wykonanie skryptu. Użytkownik nie może manipulować rzeczywistymi wartościami pola z poziomu układu ani przy użyciu funkcji automatyzacji. Po wczytaniu do aplikacji Qlik Sense pola można wyświetlać i wykorzystywać na potrzeby selekcji i obliczeń logicznych.

Wartości pola zawierają dane liczbowe lub alfanumeryczne (tekstowe). Wartości numeryczne w rzeczywistości mają wartości podwójne — wartość numeryczną i jej bieżącą, sformatowaną reprezentację tekstową. W obiektach arkusza itp. wyświetlana jest tylko ta druga.

Zawartość pola można przedstawić w panelu filtrowania.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!