Przeskocz do zawartości głównej

Interpretacja dat i godzin

Aplikacja Qlik Sense przechowuje znalezione w danych daty, godziny i znaczniki czasu w postaci numeru seryjnego daty. Numer seryjny daty służy do zapisywania dat, godzin i znaczników czasu oraz wykonywania obliczeń arytmetycznych na wartościach czasowych. Umożliwia to dodawanie i odejmowanie dat i godzin, porównywanie interwałów itp.

Numer seryjny daty to całkowita liczba dni, które upłynęły od 30 grudnia 1899 r. W aplikacji Qlik Sense używany jest zatem identyczny format dat liczonych od 1900 r. jak w programie Microsoft Excel i innych programach. Obsługiwany jest zakres dat z przedziału od 1 marca 1900 r. do 28 lutego 2100 r. Na przykład 33857 odpowiada dacie 10 września 1992 r. Poza tym zakresem w aplikacji Qlik Sense używany jest taki sam system dat rozszerzony na cały kalendarz gregoriański.

InformacjaJeśli pole zawiera daty wcześniejsze niż 1 stycznia 1980 r., wówczas takie pole nie zawiera znaczników systemowych $date ani $timestamp. Takie pole nadal powinno być rozpoznawane jako pole daty przez Qlik Sense, ale jeśli znaczniki są potrzebne, można je dodać ręcznie w skrypcie ładowania danych, używając instrukcji Tag. Więcej informacji zawiera temat Tag.

Numer seryjny godziny to liczba od 0 do 1. Numer seryjny 0.00000 odpowiada godzinie 00:00:00, a numer 0.99999 godzinie 23:59:59. Numery zawierające zarówno część całkowitą, jak i ułamkową, reprezentują datę i godzinę, na przykład 2.5 oznacza 12:00 1 stycznia 1900 r.

Sposób wyświetlania danych zależy jednak od formatu ciągu znaków. Domyślnie używane są ustawienia określone w Panelu sterowania. Format danych można też ustawić za pomocą zmiennych interpretacji liczb w skrypcie lub funkcji formatującej. Możliwe jest także zmodyfikowanie formatu danych na karcie właściwości obiektu arkusza.

Więcej informacji o zmiennych interpretacji liczb zawiera temat Zmienne interpretacji liczb.

Więcej informacji o funkcjach formatowania zawiera temat Funkcje formatowania.

Przykład 1:  

  • 1997-08-06 jest zapisane jako: 35648
  • 09:00 jest zapisane jako: 0.375
  • 1997-08-06 09:00 jest zapisane jako: 35648.375

i na odwrót:

  • 35648 przy formacie liczby 'D/M/YY' jest wyświetlane jako 6/8/97
  • 0.375 przy formacie liczby 'hh.mm' jest wyświetlane jako 09.00

Aplikacja Qlik Sense podejmuje próby interpretowania dat, godzin i innych typów danych zgodnie z określonymi procedurami. Na ostateczny wynik ma jednak wpływ wiele czynników, zgodnie z zamieszczonym tutaj opisem.

Przykład 2:  

W przykładach założono następujące ustawienia domyślne:

  • Separator dziesiętny liczb:
  • Krótki format daty: YY-MM-DD
  • Format godziny: hh:mm

W poniższej tabeli przedstawiono różne reprezentacje, gdy dane są wczytywane do aplikacji Qlik Sense bez specjalnej funkcji interpretacji w skrypcie:

Tabela, gdy dane są wczytywane bez specjalnej funkcji interpretacji w skrypcie
Dane źródłowe Interpretacja domyślna aplikacji Qlik Sense Format daty 'YYYY-MM-DD' Format daty 'MM/DD/YYYY' Format godziny 'hh:mm' Format liczby '# ##0.00'
0.375 0.375 1899-12-30 12/30/1899 09:00 0.38
33857 33857 1992-09-10 09/10/1992 00:00 33 857.00
97-08-06 97-08-06 1997-08-06 08/06/1997 00:00 35 648.00
970806 970806 4557-12-21 12/21/4557 00:00 970 806.00
8/6/97 8/6/97 8/6/97 8/6/97 8/6/97 8/6/97

W poniższej tabeli przedstawiono różne reprezentacje, gdy dane są wczytywane do aplikacji Qlik Sense przy użyciu funkcji interpretacji date#( A, 'M/D/YY') w skrypcie:

Tabela, gdy w skrypcie używana jest specjalna funkcja interpretacji date#( A, 'M/D/YY')
Dane źródłowe Interpretacja domyślna aplikacji Qlik Sense Format daty 'YYYY-MM-DD' Format daty 'MM/DD/YYYY' Format godziny 'hh:mm' Format liczby '# ##0.00'
0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375
33857 33857 33857 33857 33857 33857
97-08-06 97-08-06 97-08-06 97-08-06 97-08-06 97-08-06
970806 970806 970806 970806 970806 970806
8/6/97 8/6/97 1997-08-06 08/06/1997 00:00 35 648.00

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!