Przeskocz do zawartości głównej

Trace

Instrukcja trace zapisuje ciąg znaków w oknie Postęp wykonania skryptu oraz w pliku dziennika skryptu (jeśli jest używany). Może być bardzo przydatna do celów debugowania. Komunikat taki można dostosować przy użyciu rozszerzeń „$” zmiennych obliczanych przed instrukcją trace.

Składnia:  

Trace string

Przykład 1:  

Poniższej instrukcji można użyć zaraz po instrukcji Load, która ładuje tabelę „Main”.

Trace Main table loaded;

Spowoduje to wyświetlenie tekstu „Załadowano tabelę Main” w oknie dialogowym wykonywania skryptu oraz w pliku dziennika.

Przykład 2:  

Poniższych instrukcji można użyć zaraz po instrukcji Load, która ładuje tabelę „Main”.

Let MyMessage = NoOfRows('Main') & ' rows in Main table';

Trace $(MyMessage);

Spowoduje to wyświetlenie tekstu pokazującego liczbę wierszy w oknie dialogowym wykonywania skryptu oraz w pliku dziennika, na przykład „265 391 wierszy w tabeli Main”.