Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Comment table

Udostępnia sposób wyświetlania komentarzy do tabeli (metadanych) z baz danych lub arkuszy kalkulacyjnych.

Nazwy tabel nieobecne w aplikacji są ignorowane. W przypadku znalezienia wielu wystąpień nazwy tabeli używana jest ostatnia wartość. To słowo kluczowe może być używane w celu odczytywania komentarzy ze źródła danych.

Składnia:  

comment [tables] tablelist using mapname

comment [table] tablename with comment

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
tablelist (table{,table})
mapname Nazwa tabeli mapowania, która została poprzednio odczytana w instrukcji LOAD lub SELECT mapowania.
tablename Nazwa tabeli przeznaczonej do opatrzenia komentarzem.
comment Komentarz, jaki powinien zostać dodany do tabeli.

Przykład 1:  

Commentmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Main,This is the fact table

Currencies, Currency helper table

];

comment tables using Commentmap;

Przykład 2:  

comment table Main with 'Main fact table';

Dowiedz się więcej