Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie łączy do zawartości aplikacji Qlik Sense Mobile Client Managed

Możesz tworzyć łącza aplikacji mobilnej do aplikacji i arkuszy Qlik Sense. Możesz także wybrać selekcję, która będzie używana — jawnie lub za pomocą zakładki.

Łącza aplikacji Qlik Sense Mobile Client Managed używają schematu URL o nazwie qliksenselink, natomiast łącza Qlik Sense Enterprise zaczynają się od znaków https. Najłatwiejszy sposób utworzenia łącza aplikacji mobilnej do aplikacji jest następujący:

 1. Otwórz aplikację w przeglądarce.
 2. Skopiuj adres URL.

  Przykład:  

  https://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc

 3. Zastąp https w adresie URL ciągiem znaków qliksenselink.

  Przykład:  

  qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc

Teraz możesz używać zmodyfikowanego adresu URL na urządzeniu przenośnym w celu uzyskania dostępu do powiązanej aplikacji w aplikacji Qlik Sense Mobile Client Managed.

Tworzenie łącz aplikacji mobilnej do arkuszy

W ten sam sposób możesz utworzyć łącze do konkretnego arkusza w aplikacji — zastępując https w adresie URL ciągiem znaków qliksenselink.

Przykład:  

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis

To spowoduje otwarcie arkusza z domyślnymi selekcjami. Możesz również wybrać otwarcie arkusza z konkretnym zestawem selekcji lub za pomocą zakładki.

Łączenie do konkretnych selekcji

W celu utworzenia łącza do zestawu selekcji należy dodać definicję selekcji na końcu adresu URL. W ten sposób można dodać wiele definicji selekcji.

Składnia: select/{field}/{[value1;value2]}

Przykład: Otwieranie arkusza z wartością red wybraną w polu color

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis/select/color/red

Przykład: Otwieranie arkusza z wartościami red i blue wybranymi w polu color

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis/select/color/red;blue

Przykład: Otwieranie arkusza z wartością red wybraną w polu color i wartością L wybraną w polu size

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis/select/color/red/select/size/L

Tworzenie łączy do zakładek

Możesz utworzyć łącze do zakładki, która jest zdefiniowana w aplikacji, definiując odwołanie do identyfikatora tej zakładki. Identyfikator zakładki można uzyskać, używając konfiguratora Single, który jest dostępny w Dev Hub.

Składnia: bookmark/{bookmarkid}

Przykład: Otwieranie arkusza z selekcjami zgodnymi z zakładką o identyfikatorze 860f2e77-2cdc-44f2-aa19-58d46f2f69b0

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis/bookmark/860f2e77-2cdc-44f2-aa19-58d46f2f69b0

Jeśli zakładka wskazuje na arkusz inny niż ten, który jest zdefiniowany w adresie URL, wówczas nastąpi automatyczne przekierowanie do właściwego arkusz.

Tworzenie łączy do arkuszy bez selekcji

Jeśli chcesz otwierać arkusz, w których wszystkie selekcje zostały skasowane, możesz dodać ciąg znaków options/clearselections do adresu URL.

Przykład: Otwieranie arkusza bez selekcji

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis/options/clearselections

Postępowanie w przypadku błędu

Wymuszanie otwarcia łącza w trybie offline

Aplikacja domyślnie otwiera się w trybie online. Jeśli otwarcie aplikacji w trybie online jest niemożliwe, wówczas zostanie otwarta w trybie offline, pod warunkiem że jest to możliwe.

Otwarcie aplikacji w trybie offline można wymusić, dodając parametr ?forceOpen=offline na końcu adresu URL.

Przykład: Otwieranie aplikacji w trybie offline

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc?forceOpen=offline

WskazówkaMożliwe jest również wymuszenie trybu offline za pomocą parametru zapytania ?forceOpen=online.

Konto nie zostało znalezione

Jeśli Qlik Sense Mobile Client Managed nie może dopasować łącza do konta Qlik Sense, wówczas zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. W takim przypadku można spróbować otworzyć aplikację w przeglądarce urządzenia, co powinno zadziałać, jeśli nie można dopasować łącza do konta.

Użytkownik nie jest zalogowany do konta

W razie potrzeby użytkownik otrzymuje monit z informacją o konieczności zalogowania się do konta Qlik Sense połączonego z łączem. Jeśli użytkownik jest już zalogowany do innego konta, wówczas zostanie wylogowany z tego konta, zanim zaloguje się do konta Qlik Sense połączonego z łączem.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!