Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Co nowego w Qlik Sense November 2020

Analityka rozszerzona

Logika biznesowa

Rozbudowana warstwa logiki biznesowej zapewnia możliwość tworzenia reguł biznesowych i metadanych do dostosowywania i kierowania zachowaniem Wniosków podczas generowania wniosków i konwersacji z użytkownikami. Obejmuje to możliwość logicznego grupowania pól, klasyfikowania danych, określania zachowań domyślnych, definiowania preferowanych relacji i nie tylko. Użytkownicy mogą tworzyć okresy kalendarzowe, aby definiować sposób, w jaki miary powinny być filtrowane, agregowane i porównywane w oparciu o preferowane przedziały czasu. Przetwarzanie języka naturalnego także można dostosować, włączając w to definiowanie reguł słownictwa i synonimów w celu zwiększenia naturalności interakcji.

Dostosowywanie Wniosków za pomocą logiki biznesowej

Definiowanie pól i grup

Ustawianie zakresu modelu logicznego za pomocą pakietów

Tworzenie analizy z drążeniem i z hierarchiami

Stosowanie zachowań w modelach logicznych

Definiowanie okresów analiz za pomocą okresów kalendarzowych

Tworzenie słownictwa dla Insight Advisor

Czat Wniosków

Czat Wniosków jest narzędziem Qlik Sense nowej generacji, w pełni opartym na analityce konwersacyjnej. Dostępny w hubie Qlik Sense. Oparty jest na silniku Cognitive Engine i wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego oraz generowanie (NLP i NLG), aby zrozumieć intencje użytkownika i generować zarówno narracyjne, jak i wizualne odpowiedzi na pytania. Działa w aplikacjach Qlik Sense, pozwalając na bezpośrednie przejście na oparte na wyszukiwaniu analizy w aplikacji w celu dokładniejszej eksploracji. Wydany we wrześniu w modelu SaaS, oferowany jest obecnie jako licencjonowany produkt o wartości dodanej dla Qlik Sense w systemie Windows, zastępując Qlik Insight Bot. Wersja do systemu Windows obsługuje integracje z programami Microsoft Teams oraz Slack.

Konfigurowanie funkcji Qlik Insight Advisor Chat w Qlik Sense Enterprise w systemie Windows (tylko w języku angielskim)

Eksplorowanie aplikacji z użyciem Insight Advisor Chat

Algorytm centroidów — rozszerzona funkcjonalność

Algorytm centroidów w silniku Qlik pojawił się we wrześniu. Funkcja ta pozwala na grupowanie punktów danych w klastry w oparciu o podobieństwo. Jest to bardzo przydatna funkcja służąca do segmentacji klientów, wykrywania oszustw i wielu innych celów.

W tej wersji funkcja KMeans została ulepszona o obsługę automatycznego grupowania. Gdy użytkownik ustawi 0 jako liczbę klastrów, zostanie obliczona optymalna liczba klastrów dla tego zestawu danych. To udoskonalenie opiera się na zaawansowanych możliwościach grupowania Qlik.

KMeans2D — funkcja wykresu

KMeansND — funkcja wykresu

KMeansCentroid2D — funkcja wykresu

KMeansCentroidND — funkcja wykresu

Alternatywne wizualizacje Wniosków

Wnioski zapewniają obecnie alternatywne opcje wizualizacji dla wyników wygenerowanych w analizie opartej na wyszukiwaniu. Dzięki temu dane wyświetlane są w najbardziej przydatny i zrozumiały sposób. Po wyświetleniu alternatywnych opcji w ramach analizy Wniosków użytkownicy będą mieć dodatkowo do wyboru więcej typów wykresów.

Typy analiz Wniosków

Analizy wizualne i udoskonalenia w zakresie użyteczności

Obrazy w niestandardowych etykietkach

Użytkownicy mogą teraz ładować niestandardowe obrazy w etykietkach, aby uzyskać więcej opcji stylów. Mogą zawierać obraz z biblioteki mediów lub odnosić się do niego poprzez adres URL. Funkcja ta zapewnia większą elastyczność oraz udoskonalone opcje w celu rozwoju aplikacji, ponieważ obrazy stanowią doskonały sposób na zapewnienie dodatkowego kontekstu podczas przesuwania kursora myszy nad obiekt.

Obrazy etykietek

Kopiuj arkusze między aplikacjami

Użytkownicy mogą teraz kopiować arkusze między aplikacjami, aby usprawnić wydajność dla zaawansowanych użytkowników i deweloperów aplikacji. Nasi klienci często prosili o tę funkcję, ponieważ szybciej prowadzi do wniosków w ramach organizacji.

Kopiuj miary między obiektami

Kolejna funkcja przyspieszająca rozwój aplikacji. Użytkownicy mogą kopiować miary między wykresami. Jest to niewielka, ale dająca duże możliwości funkcja, która szybciej prowadzi do wniosków w ramach organizacji.

Pozostałe udoskonalenia wykresów

 • Możliwość ukrywania zastrzeżeń w wykresach; użytkownik może teraz decydować, czy zastrzeżenie dotyczące dodatkowych punktów danych powinno być widoczne, czy nie.
 • Zwiększony limit miary w wykresie wodospadowym, które teraz obsługuje 50 miar zamiast 15.
 • Rozszerzona funkcjonalność w miniwykresach tabel, m.in. others oraz null.

  Dodanie miniwykresu do miary

Użyteczny wygląd i działanie

Nowy, współczesny motyw Qlik Sense na rzecz bardziej atrakcyjnych aplikacji. Przedstawiono nowoczesny wygląd i działanie z przejrzystymi opcjami stylów w zakresie wyboru koloru i czcionki, gwarantując domyślne nowe odwołanie oraz spójność z marką Qlik.

Zmiana domyślnej kompozycji aplikacji

Platforma

Rozszerzona dystrybucja aplikacji z przestrzeni od zarządzania przez klienta do SaaS Qlik Sense Enterprise:

 • Nowy przycisk „Testuj połączenie” do łatwego testowania połączeń chmurowych.
 • Użyj tokenu lokalnego elementu nośnego podczas tworzenia nowego wdrożenia w Multi-Cloud Setup Console.
 • Ulepszona nawigacja obrazująca stan i zasady dystrybucji aplikacji — teraz w ramach sekcji dystrybucji chmurowej.

  Dystrybucja chmurowa (tylko w języku angielskim)

  Stan dystrybucji aplikacji (tylko w języku angielskim)

 • Nowe łącze do Multi-Cloud Setup Console w QMC.

Urządzenia przenośne

Aktualizacje Qlik Sense Mobile Client Managed do obsługi najnowszych wersji systemów operacyjnych urządzeń przenośnych (iOS14 i Android 11) dla Qlik Sense Mobile Client Managed i Qlik Sense Mobile dla BlackBerry.

Wymagania systemowe: Qlik Sense Mobile Client Managed (tylko w języku angielskim)

Wymagania systemowe: Qlik Sense Mobile dla BlackBerry (tylko w języku angielskim)

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!