Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Co nowego w Qlik Sense September 2020

Inteligencja rozszerzona

Nowe typy wykresów analizy wizualnej opartej na wyszukiwaniu

Podczas generowania wniosków z analizy wizualnej opartej na wyszukiwaniu funkcja Porady dot. wniosków będzie automatycznie generować kilka nowych typów wizualizacji. Obejmują one m. in.:

 • Wykres grupowany — pokazuje klastry, wykorzystując nową funkcję algorytmu centroidów.
 • Wykres korelacji — pokazuje korelacje, wykorzystując funkcję korelacji.
 • Wykres kontrolny — pokazuje zmiany w procesach w czasie.

Wizualna analiza oparta na wyszukiwaniu na urządzeniach mobilnych

Funkcja generowania wizualnych wniosków opartych na wyszukiwaniu jest już dostępna na kieszonkowych urządzeniach mobilnych. W przeciwieństwie do tradycyjnych funkcji tworzenia zapewnia ono bardziej intuicyjne sposoby tworzenia nowych analiz i wniosków na urządzeniach o małym ekranie. Korzystanie z tej funkcji na urządzeniach kieszonkowych umożliwia interfejs użytkownika oparty na przeglądarce.

Eksploracja aplikacji na małym ekranie

Zaawansowane obliczenia analityczne — algorytm centroidów

W tym wydaniu wprowadzono obliczenia analityczne bazujące na aparacie asocjacyjnym Qlik. Pierwszą z dostępnych funkcji jest algorytm centroidów pozwalający na grupowanie punktów danych w klastry na podstawie podobieństwa. To bardzo przydatna funkcja umożliwiająca segmentację klientów, wykrywanie oszustw oraz mająca wiele innych zastosowań.

Funkcje klasyfikacji i grupowania

KMeans2D — funkcja wykresu

KMeansND — funkcja wykresu

Udoskonalenia analizy wizualnej

Udoskonalone linie odniesienia

Wykresy słupkowe i liniowe teraz zawierają (pionowe) linie odniesienia ze sformatowanymi etykietami bazujące na wymiarze, przydatne w doskonaleniu wykresów z dodanymi wzdłuż osi czasu szczegółami (takimi jak daty początkowe i końcowe ważnych wydarzeń)

Linie odniesienia

Właściwości wykresu słupkowego

Właściwości wykresu liniowego

Sterowanie animacją

Sterowanie animacją daje użytkownikom możliwość animowania danych zmieniających się w czasie poprzez automatyczny wybór wartości w dowolnym wymiarze oraz odtwarzanie ich w pętli z agregacją lub bez niej.

Pozostałe udoskonalenia wykresów

 • Formatowanie liczb miar głównych
 • Włączanie i wyłączanie obramowań w kontenerach
 • Niestandardowe sortowanie na wykresie Sankeya
 • Mierniki częstotliwości na panelu filtrowania
 • Nieprzezroczystość warstwy usługi Web Map Service (WMS)
 • Przełączanie ikon wyświetlanych po przesunięciu kursora nad element

Usprawnienia administracyjne

Dystrybucja aplikacji

QSEoW obsługuje teraz dystrybucję aplikacji z wdrożenia wielowęzłowego do dzierżawy SaaS Qlik Sense Enterprise.

Stan dystrybucji aplikacji (tylko w języku angielskim)

Strona stanu QMC

Strona stanu ułatwia zapoznanie się z dystrybucją aplikacji i monitorowanie jej. Wyświetlane jest na niej na przykład łącze prowadzące do Multi-Cloud Setup Console użytkownika.

Stan dystrybucji aplikacji (tylko w języku angielskim)

Udoskonalenia samoobsługowego huba

Widok tabeli w hubie prezentuje skalowalny i łatwy w obsłudze menedżer aplikacji. Zawiera m.in. następujące funkcje:

 • kolumny nazwy, opisu, właściciela, publikacji (w stosownych przypadkach), daty ostatniego ponownego załadowania (w stosownych przypadkach), szczegółów
 • Sortowanie poprzez klikanie nagłówków kolumn
 • Skrót klawiaturowy taki jak w przypadku siatki (Ctrl+g) oraz widoku listy (Ctrl+Shift+l)
 • Nawigacja za pomocą klawiatury
 • Obsługa czytników zawartości ekranu obsługiwanych przez Qlik

Hub

Pozostałe udoskonalenia

Obsługa protokołu NFS

Podczas instalacji Qlik Sense Enterprise w systemie Windows można połączyć się z magazynem plików za pośrednictwem protokołu Network File System (NFS). Dzięki obsłudze NFS można korzystać z bazującego na systemie Linux magazynu plików, np. podczas korzystania z platformy Google Cloud.

Tworzenie udziału plików NFS (tylko w języku angielskim)

Wbudowana umiejętność korzystania z danych

Qlik koncentruje się na wizji świata potrafiącego korzystać z danych. Aby ją realizować do Qlik Sense dodano nowe funkcje pomagające nowym użytkownikom w zarządzaniu danymi i zrozumieniu unikatowych dla Qlik koncepcji związanych z danymi. Ma to na celu skrócenie czasu potrzebnego do nauczenia się obsługi i uzyskania przydatnych informacji. W związku z tym zapewniono również szerszy kontekst na potrzeby tworzenia wykresów oraz dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wymiarów/miar.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!