Przeskocz do zawartości głównej

Timestamp# — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Timestamp#() ocenia wyrażenie jako wartość daty i czasu w formacie znacznika czasu ustawionym w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.

Syntax:  

timestamp#(text[, format])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argumenty Timestamp#
Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu znacznika czasu. W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie operacyjnym. Norma ISO 8601 jest obsługiwana w zakresie znaczników czasu.

Example:  

W poniższym przykładzie użyto formatu daty M/D/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania danych.

Dodaj ten przykładowy skrypt do aplikacji i uruchom ją.

Load *,

Timestamp(Timestamp#(String)) as TS;

LOAD * INLINE [

String

2015-09-15T12:13:14

1952-10-16T13:14:00+0200

1109-03-01T14:15

];

 

W przypadku utworzenia tabeli z wymiarami String i TS otrzymane wyniki będą następujące:

Wyniki przykładu 1
String TS
2015-09-15T12:13:14 9/15/2015 12:13:14 PM
1952-10-16T13:14:00+0200 10/16/1952 11:14:00 AM
1109-03-01T14:15 3/1/1109 2:15:00 PM