Przeskocz do zawartości głównej

Money# — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Money#() konwertuje ciąg znaków na wartość pieniężną w formacie ustawionym w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków. Niestandardowe symbole separatora dziesiętnego i separatora tysięcy są parametrami opcjonalnymi.

Syntax:  

Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Return data type: podwójny

Arguments:   

Argumenty Money#
Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format

Ciąg znaków opisujący spodziewany format danych wejściowych, który ma być użyty podczas konwertowania tego ciągu na interwał liczbowy.

W przypadku pominięcia zostanie użyty format waluty ustawiony w systemie operacyjnym.

dec_sep Ciąg znaków określający separator dziesiętny. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość MoneyDecimalSep ustawiona w skrypcie ładowania.
thou_sep Ciąg znaków określający separator tysięcy. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość MoneyThousandSep ustawiona w skrypcie ładowania.

Funkcja money# zazwyczaj działa analogicznie do funkcji num#, ale pobierając domyślne wartości separatora dziesiętnego i separatora tysięcy ze zmiennych skryptu określających format lub ustawień systemowych waluty.

W przypadku poniższych przykładów przyjęto założenie, że wybrane są dwa następujące ustawienia systemu operacyjnego:

  • Domyślne ustawienie formatu waluty 1: kr # ##0,00
  • Domyślne ustawienie formatu waluty 2: $ #,##0.00

Example 1:  

Money#(A , '# ##0,00 kr' )

gdzie A=35 648.37 kr

Wyniki przykładu 1
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków:

35 648.37 kr

35 648.37 kr

Liczba:

35648.37

3564837

Example 2:  

Money#( A, ' $#', '.', ',' )

gdzie A= $35 648.37

Wyniki przykładu 2
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków:

$35,648.37

$35,648.37

Liczba:

35648.37

35648.37