Przeskocz do zawartości głównej

Pasek narzędzi Nawigacja

The QlikView navigation toolbar.

Pasek narzędzi nawigacji w aplikacji QlikView zawiera przyciski do uruchamiania najczęściej używanych funkcji analizy danych. W celu włączania i wyłączania paska narzędzi nawigacji należy wybrać opcję Pasek narzędzi Nawigacja w obszarze Paski narzędzi w menu Widok. Poniższy tekst dotyczy domyślnej zawartości paska narzędzi Nawigacja.

 • Wyczyść: Kliknięcie tego przycisku powoduje zastosowanie selekcji początkowej dokumentu QlikView, którą można skonfigurować, zob. Ustaw stan „czysty” poniżej. W menu rozwijanym dostępne są następujące opcje.
  • Wyczyść: Selekcja początkowa dokumentu QlikView. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+D.
  • Wyczyść wszystko: Czyści wszystkie selekcje oprócz zablokowanych.
  • Odblokuj i wyczyść wszystkie: Odblokowuje i czyści wszystkie selekcje.
  • Wyczyść konkretny stan: Czyści selekcje o określonym stanie.
  • Ustaw stan „czysty”: Ustawia bieżącą selekcję jako stan „czysty”.
  • Resetuj stan „czysty”: Resetuje stan „czysty” do braku selekcji.
 • Wstecz: Przywraca poprzedni stan logiczny (stan selekcji). Ma zastosowanie do selekcji wartości oraz wszystkich komend z menu Edycja z wyjątkiem Kopiuj i Tryb kopiowania. QlikView przechowuje listę 100 ostatnich stanów. Każde wykonanie polecenia Wstecz powoduje cofnięcie się o kolejny krok na liście.
 • Do przodu: Przywraca stan logiczny sprzed wykonania polecenia Wstecz. Można przełączać między oboma stanami, wybierając na zmianę polecenia Wstecz i Do przodu.
 • Zablokuj (selekcje): Blokuje wszystkie bieżące selekcje wartości w całym dokumencie.
 • Odblokuj (selekcje): Odblokowuje wszystkie aktualnie zablokowane selekcje wartości w całym dokumencie.