Gå till huvudinnehåll

Navigeringsverktygsfält

The QlikView navigation toolbar.

Navigeringsverktygsfältet i QlikView innehåller knappar för de funktioner som vanligen behövs när man analyserar data i QlikView. För att visa detta verktygsfält väljer du Navigering under Verktygsfält i Visa-menyn. Texten nedan handlar om det ursprungliga verktygsfältet Navigeringsverktygsfält.

 • Radera: När man klickar på denna knapp tillämpas starturvalet i ett QlikView-dokument. Detta urval kan konfigureras, se Ange raderingsläge nedan. Listrutan erbjuder följande alternativ.
  • Radera: Starturvalet i ett QlikView-dokument. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Skift+D.
  • Radera allt: Raderar alla val förutom de låsta.
  • Lås upp och radera alla: Låser upp och raderar alla val.
  • Radera specifikt läge: Raderar val för ett specifikt läge.
  • Gör till raderingsläge: Gör aktuellt urval till Raderingsläge.
  • Återställ raderingsläge: Återställer tillståndet för Radera till inga urval.
 • Bakåt: Återgår till föregående logiska (urvals-) tillstånd. Gäller val av värde och alla kommandon i menyn Redigera-menyn förutom Kopiera och Kopieringsläge. QlikView sparar en lista över de senaste 100 layoutändringarna. Varje Bakåt-kommando flyttar ytterligare ett steg bakåt i listan.
 • Framåt: Återgår till det logiska tillståndet före ett Bakåt-kommando. Man kan växla mellan alternativen med hjälp av kommandona Bakåt och Framåt.
 • Lås (val): Låser alla aktuella val av värden i hela dokumentet.
 • Lås upp (val): Låser upp alla aktuella val av värden i hela dokumentet.