Przeskocz do zawartości głównej

Logika w bazach danych

NA TEJ STRONIE

Logika w bazach danych

W ramach logiki QlikView można jednocześnie dołączyć kilka tabel z aplikacji bazodanowej. Jeśli jakieś pole występuje w kilku tabelach, następuje powiązanie logiczne tych tabel za pośrednictwem takiego pola klucza.

Po wybraniu wartości wszystkie wartości zgodne z dokonanymi selekcjami są wyświetlane jako opcjonalne. Wszystkie pozostałe wartości są wyświetlane jako wykluczone.

Wybranie wartości z kilku pól jest traktowane jako operacja logiczna AND.

Wybranie kilku wartości z tego samego pola jest traktowane jako operacja logiczna OR.

W niektórych przypadkach możliwe jest łączenie selekcji w obrębie jednego pola za pośrednictwem operatora logicznego AND.

Jeśli mają być wyświetlane informacje dodatkowe pola, skrypt musi dołączać tabelę dwukolumnową. Pierwsza kolumna tabeli musi zawierać wartości pola, a druga — informacje powiązane z wartością pola. Nagłówkiem pierwszej kolumny musi być nazwa pola. Specjalna składnia skryptu dla instrukcji LOAD/SELECT informuje QlikView, że tabela ta ma być traktowana jako tabela informacyjna.