Przeskocz do zawartości głównej

Dołączanie informacji do wartości pól

NA TEJ STRONIE

Dołączanie informacji do wartości pól

Z danymi w dokumencie QlikView można powiązać informacje w postaci plików tekstowych, grafik lub plików aplikacji zewnętrznych. Skorzystanie z tej funkcji wymaga utworzenia tabel opisujących powiązania między plikami informacji a poszczególnymi wartościami pól oraz wskazanie tych tabel QlikView jako tabel informacyjnych. Proces ten opisano poniżej.

Tabela informacyjna musi mieć dwie kolumny. Pierwsza kolumna musi mieć w nagłówku nazwę pola, a dalej zawiera listę wartości tego pola. Druga kolumna może natomiast mieć dowolną nazwę w nagłówku, a dalej zawiera informacje (w przypadku informacji tekstowych) lub referencje do plików zawierających informacje (grafiki, pliki aplikacji zewnętrznych itd.).

Instrukcja ładująca tę tabelę jako tabelę informacyjną wygląda następująco:

Info LOAD Country, I from Flagsoecd.csv (ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);

Dokonanie selekcji elementu listy wartości lub pola wyboru wielokrotnego powiązanego z informacjami powoduje wyświetlenie obok nazwy pola ikony informacji sygnalizującej, że dostępne są informacje. Kliknięcie tej ikony spowoduje wyświetlenie informacji lub załadowanie pliku aplikacji zewnętrznej. Ikonę informacji można wyłączyć na stronie Układ w oknie dialogowym Właściwości listy wartości.

Jeśli w drugiej kolumnie jest wprowadzony tekst, zostanie on wyświetlony w wewnętrznej przeglądarce tekstu.

Do oznaczania nowego wiersza w takim tekście nie można używać znaku powrotu karetki. W pliku informacyjnym trzeba używać do tego celu symbolu "\n".

  • Jeśli w drugiej kolumnie jest podana nazwa pliku graficznego (na przykład z rozszerzeniem bmp), grafika zostanie wyświetlona w wewnętrznej przeglądarce grafiki.
  • Jeśli w drugiej kolumnie jest podana nazwa pliku dźwiękowego (z rozszerzeniem wav), dźwięk ten zostanie odtworzony.
  • Jeśli w drugiej kolumnie jest podana nazwa pliku wykonywalnego, plik ten zostanie wykonany.
  • Jeśli w drugiej kolumnie jest wpisana nazwa dowolnego innego pliku, plik ten zostanie otwarty w powiązanej z nim aplikacji.
  • Jeśli w drugiej kolumnie jest podany adres URL (na przykład adres internetowy), zostanie on otwarty w domyślnej przeglądarce internetowej.

Plik z informacjami nie może zawierać znaku gwiazdki. Dozwolony jest natomiast symbol zdefiniowany parametrem OtherSymbol.

Za pomocą instrukcji bundle info load można powiązać dane zewnętrzne z dokumentem QlikView.

See also