Ga naar hoofdinhoud

Logica in databases

OP DEZE PAGINA

Logica in databases

Verschillende tabellen uit een databasetoepassing kunnen tegelijkertijd in de logica van QlikView worden opgenomen. Als een veld in meerdere tabellen voorkomt, worden de tabellen logisch gekoppeld via dit sleutelveld.

Wanneer u een waarde selecteert, worden alle compatibele waarden met de selectie(s) weergegeven als optioneel. Alle andere waarden worden weergegeven als uitgesloten.

Als waarden uit verschillende velden zijn geselecteerd, wordt uitgegaan van de logische waarde EN.

Als verschillende waarden van hetzelfde veld zijn geselecteerd, wordt uitgegaan van de logische waarde OF.

In sommige gevallen kunnen selecties binnen een veld op de logische waarde EN worden ingesteld.

Als u informatie over een veld wilt weergeven, moet u een tabel met twee kolommen opnemen in het script. De eerste kolom van de tabel moet waarden voor het veld bevatten en de tweede kolom moet de informatie bevatten die aan de veldwaarde is gekoppeld. De eerste kolom moet de veldnaam als koptekst hebben. Een speciale LOAD/SELECT-opdracht zorgt dat QlikView deze tabel als een informatietabel behandelt.