Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Logik i databaser

Flera tabeller från en databasapplikation kan inkluderas samtidigt i QlikView-logiken. När ett fält finns i fler än en tabell länkas tabellerna logiskt via detta nyckelfält.

När ett värde väljs, visas alla värden som är kompatibla med urvalet som valfria. Alla andra värden visas som uteslutna.

Om värden från flera fält väljs antas ett logiskt OCH.

Om flera värden från samma fält väljs, antas ett logiskt ELLER.

I vissa fall kan val i ett fält ställas in på ett logiskt OCH.

Om du vill visa info om ett fält, måste en tabell med två kolumner inkluderas i skriptet script. Den första kolumnen i tabellen måste innehålla fältets värden, den andra informationen som associeras med fältvärdet. Den första kolumnen måste ha fältnamnet som rubrik. En särskild skriptsyntax i LOAD/SELECT-satsen talar om för QlikView att tabellen ska behandlas som en informationstabell.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com