Przeskocz do zawartości głównej

Rozszerzenie komórki kontekstu

W tym oknie dialogowym można rozszerzyć zawartość jednej komórki na kilka komórek. W niektórych sytuacjach kilka wierszy w kolumnie jest przechowywanych w jednej komórce tabeli HTML, tj. między znacznikami <TD> i </TD>. Taką komórkę można następnie rozszerzyć do kolumny. Wystarczy zaznaczyć znacznik używany jako ogranicznik między różnymi wierszami w kolumnie. Zwykle jest to symbol <BR>.

  • Komórki do wstawienia: Liczba komórek do wstawienia. Normalnie należy ustawić tę wartość na 1, jeśli jednak potrzeba więcej wierszy, tę kontrolkę można ustawić na wyższą liczbę.
  • Warunek wiersza: Warunek określający wiersze do rozszerzenia.