Gå till huvudinnehåll

Utvidga cellkontext

I denna dialog kan man utvidga en cells innehåll till flera celler. Ibland kan flera rader i en kolumn lagras i en enda cell i html-tabellen, dvs. mellan taggarna <TD> och </TD>. En sådan cell kan utvidgas till en kolumn genom att man markerar den tagg som används som avgränsare mellan kolumnens olika rader (vanligen symbolen <BR>).

  • Celler att infoga: Anger det antal celler som ska infogas. Normalt ska det vara inställt på 1, men om det krävs extra rader kan denna kontroll ställas in på ett högre antal.
  • Radvillkor: Villkor för vilka rader som ska utvidgas.