Przeskocz do zawartości głównej

Połącz ze źródłem danych

To okno dialogowe służy do tworzenia połączenia ze źródłem danych ODBC. To okno dialogowe jest otwierane po kliknięciu przycisku Połącz na stronie Dane panelu Narzędzia w oknie dialogowym Edytuj skrypt, jeśli wybrano opcję bazy danych ODBC.

Na tej stronie należy wybrać źródło danych. Domyślnie wyświetlane są tylko nazwy DSN systemu. W celu wyświetlania wszystkich nazw DSN należy zaznaczyć pole wyboru Pokaż DSN użytkownika.

W razie potrzeby można określić wartości Nazwa użytkownika i Hasło dla źródła danych. Połączenie można również przetestować, naciskając przycisk Testuj połączenie.

Na koniec kliknij przycisk OK. Instrukcja CONNECT jest gotowa.