Gå till huvudinnehåll

Koppla datakälla

Denna dialog används när man skapar en koppling till en ODBC-datakälla. Dialogen öppnas genom att klicka på knappen Koppla på sidan Data i Verktygsrutan i dialogen Redigera skript när databasalternativet ODBC är valt.

På denna sida väljer du datakälla. Som standard visas bara system-DSN. Markera Visa användar-DSN för att se samtliga DSN.

Om det är nödvändigt att ange användarnamn och lösenord, kan detta göras i rutorna Användarnamn och Lösenord. Anslutningen kan även testas genom att man trycker på knappen Testa anslutning.

Klicka på OK. Din CONNECT-sats är klar.