Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości nagłówka i obramowania

W tym oknie dialogowym można określić, do których obiektów dokumentu mają mieć zastosowanie właściwości nagłówka i obramowania.

Zastosuj właściwości względem...

Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować ustawienia do obiektów innych niż bieżący.

  1. Wybierz jedną z opcji:
    • Obiekty na tym arkuszu: Stosuje ustawienia tylko do obiektów na bieżącym arkuszu. Dostępna tylko po otwarciu okna dialogowego ze strony Układ obiektu arkusza.
    • Obiekty w tym dokumencie: Stosuje ustawienia do obiektów w całym dokumencie.
  2. Wybierz jedną z opcji:
    • Tylko ten typ obiektów: Stosuje ustawienia do wszystkich obiektów tego typu. Dostępna tylko po otwarciu okna dialogowego ze strony Układ obiektu arkusza.
    • Wszystkie typy obiektów: Stosuje ustawienia do wszystkich obiektów.

Ustaw jako domyślne dla nowych obiektów w tym dokumencie

Zaznacz to pole wyboru, aby używać ustawień jako domyślnych dla wszystkich nowych obiektów w bieżącym dokumencie. Dostępna tylko po otwarciu okna dialogowego ze strony Układ obiektu arkusza.