Gå till huvudinnehåll

Egenskaper för namnlister och ramar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Egenskaper för namnlister och ramar

I den här dialogen anger man vilka objekt i dokumentet inställningarna för namnlister och ramar ska gälla.

Tillämpa egenskaper på...

Markera alternativet om inställningarna ska gälla andra objekt än det aktuella.

  1. Välj ett av följande alternativ:
    • Objekt på det här arket: Inställningarna påverkar enbart objekten som ligger på det aktuella arket. Endast tillgängligt när denna dialog har öppnats från Layout-sidan för ett arkobjekt.
    • Objekt i det här dokumentet: Inställningarna påverkar objekten på hela dokumentet.
  2. Välj ett av följande alternativ:
    • Endast denna objekttyp: Inställningarna påverkar alla objekt av den här typen. Endast tillgängligt när denna dialog har öppnats från Layout-sidan för ett arkobjekt.
    • Alla objekttyper: Inställningarna påverkar alla objekt.

Ange som standard för nya objekt i detta dokument

Kryssa i denna ruta för att ange att inställningarna ska vara standard för alla nya objekt i det aktiva dokumentet. Endast tillgängligt när denna dialog har öppnats från Layout-sidan för ett arkobjekt.