Przeskocz do zawartości głównej

Kreator tabeli ograniczeń dostępu

NA TEJ STRONIE

Kreator tabeli ograniczeń dostępu

Okno dialogowe Kreator tabeli ograniczeń dostępu można otworzyć z menu Wstaw, wybierając kolejno opcje Dostęp do sekcji i Wbudowane. Umożliwia ono wygenerowanie instrukcji Load Inline dla potrzeb kontroli dostępu do dokumentu QlikView.

Okno dialogowe zawiera następujące polecenia:

Pola zabezpieczeń
Pole Szczegóły
Pola do użycia Lista zawiera wszystkie możliwe pola zabezpieczeń w instrukcji Section Access w QlikView. Zaznacz pola wyboru pól, które mają być uwzględnione.
Podstawowa tabela dostępu użytkownika Kliknij ten przycisk, aby zaznaczyć pola ACCESS, USERID i PASSWORD, a usunąć zaznaczenie pozostałych.
Podstawowe zabezpieczenia systemu NT Kliknij ten przycisk, aby zaznaczyć pola ACCESS, PASSWORD, NTNAME i NTDOMAINSID, a usunąć zaznaczenie pozostałych.

Po zamknięciu okna dialogowego przyciskiem OK zostanie wyświetlone okno dialogowe Kreator danych wbudowanych zawierające wybrane pola jako etykiety kolumn. Po kliknięciu przycisku OK w tym oknie dialogowym zostanie utworzona instrukcja Load Inline umieszczona pomiędzy instrukcjami Section a Section Application.

See also