Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

autonumberhash128 - kod fonksiyonu

Bu kod fonksiyonu, birleştirilen giriş ifadesi değerlerinin 128 bit karmasını hesaplar ve kod yürütme sırasında karşılaşılan her tekil karma değeri için benzersiz bir tamsayı değeri döndürür. Bu fonksiyon, örneğin bir karmaşık anahtarın sıkıştırılmış bellek temsilini oluşturmak için kullanılabilir.

Bilgi notuTamsayı, tablonun okunduğu sıraya göre oluşturulduğundan, yalnızca aynı veri yüklemesinde oluşturulmuş autonumberhash128 anahtarlarını bağlayabilirsiniz. Kaynak veri sıralamasından bağımsız olarak, veri yükleri arasında kalıcı olan anahtarları kullanmanız gerekirse, hash128, hash160 veya hash256 fonksiyonlarını kullanmalısınız.

Söz Dizimi:  

autonumberhash128(expression {, expression})

Örnek: Bileşik anahtar oluşturma

Bu örnekte, belleği muhafaza etmek için autonumberhash128 fonksiyonunu kullanarak bir bileşik anahtar oluşturuyoruz. Örnek, gösterim amacına yönelik olarak kısadır; ancak çok sayıda satır içeren bir tablo ile anlamlı olur.

Örnek veriler
Region Year Month Sales
North 2014 May 245
North2014May347
North2014June127
South2014June645
South2013May367
South2013May221

Kaynak veriler, satır içi verilerin kullanımıyla yüklenir. Daha sonra Region, Year ve Month alanlarından bileşik anahtar oluşturan bir öncelikli yüklemeyi ekliyoruz.

RegionSales: LOAD *, AutoNumberHash128(Region, Year, Month) as RYMkey; LOAD * INLINE [ Region, Year, Month, Sales North, 2014, May, 245 North, 2014, May, 347 North, 2014, June, 127 South, 2014, June, 645 South, 2013, May, 367 South, 2013, May, 221 ];

 

Elde edilen tablo şöyle görünür:

Sonuçlar tablosu
Region Year Month Sales RYMkey
North 2014 May 245 1
North2014May3471
North2014June1272
South2014June6453
South2013May3674
South2013May2214

Bu örnekte, başka bir tabloya bağlamanız gerekmesi halinde 'North2014May' dizesi yerine RYMkey öğesine (örneğin, 1) referansta bulunabilirsiniz.

Şimdi de maliyetleri içeren bir kaynak tabloyu benzer şekilde yüklüyoruz. Yapay anahtar oluşturmanın önüne geçmek için Region, Year ve Month alanları öncelikli yüklemede hariç tutulur; tabloları bağlayarak autonumberhash128 fonksiyonu ile bir bileşik anahtar zaten oluşturuyoruz.

RegionCosts: LOAD Costs, AutoNumberHash128(Region, Year, Month) as RYMkey; LOAD * INLINE [ Region, Year, Month, Costs South, 2013, May, 167 North, 2014, May, 56 North, 2014, June, 199 South, 2014, June, 64 South, 2013, May, 172 South, 2013, May, 126 ];

 

Artık bir sayfaya bir tablo görselleştirmesi ekleyebilir ve Region, Year ve Month alanlarının yanı sıra satış ve maliyetlere ilişkin Toplam hesaplamalarını ilave edebiliriz. Tablo şöyle görünür:

Sonuçlar tablosu
Region Year Month Sum([Sales]) Sum([Costs])
Totals - - 1952 784
North2014June127199
North2014May59256
South2014June64564
South2013May588465

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!