Ana içeriğe geç

RowNo - kod fonksiyonu

Bu fonksiyon, sonuç olarak elde edilen Qlik Sense dahili tablosundaki geçerli satırın konumu için bir tamsayı döndürür. İlk satırın sayısı 1'dir.

Söz Dizimi:  

RowNo( [TOTAL])

 

Ham veri tablosundaki kayıtları sayan RecNo( ) fonksiyonunun aksine, RowNo( ) fonksiyonu where cümlelerinin hariç tuttuğu kayıtları saymaz ve ham veri tablosu bir diğeriyle birleştirildiğinde sıfırlanmaz.

Bilgi notuÖncelikli yüklemeyi, yani aynı tablodan okuma yapan bir dizi yığınlanmış LOAD deyimini kullanıyorsanız RowNo( ) fonksiyonunu yalnızca en üst LOAD deyiminde kullanabilirsiniz. RowNo( ) fonksiyonunu sonraki LOAD deyimlerinde kullanırsanız 0 sonucu döndürülür.

Örnek: Veri kod dosyası

Ham veri tablosu yüklemesi:

Tab1: LOAD * INLINE [A, B 1, aa 2,cc 3,ee]; Tab2: LOAD * INLINE [C, D 5, xx 4,yy 6,zz];
 

Seçilen satırlar için kayıt ve satır sayılarını yükleme:

QTab:

LOAD *,

RecNo( ),

RowNo( )

resident Tab1 where A<>2;

 

LOAD

C as A,

D as B,

RecNo( ),

RowNo( )

resident Tab2 where A<>5;

 

//We don't need the source tables anymore, so we drop them

Drop tables Tab1, Tab2;

Sonuç olarak elde edilen Qlik Sense dahili tablosu:

Sonuçlar tablosu
ABRecNo( )RowNo( )

1

aa

1

1

3

ee

3

2

4

yy

2

3

6

zz

3

4

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!