Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Qlik Sense Enterprise on Windows içinden diğer hub'lara yayınlama

Uygulamalarınızı Qlik Sense Enterprise on Windows hub'ına erişimi olmayan kullanıcıların kullanımına sunmak istiyorsanız bu uygulamaları bir cloud hub'ında yayınlayabilirsiniz.

Çoklu bulutun etkinleştirildiği bir Qlik Sense Enterprise dağıtımında Qlik Sense yöneticiniz, QMC içinde dağıtım ilkeleri oluşturur. Ardından Qlik Sense yöneticisi uygulamalarınız için klasörler oluşturur. Dağıtım ilkesi uygulama özellikleri uygulanmış bir klasöre bir uygulamayı yayınladığınızda veya taşıdığınızda Qlik Sense, uygulamayı bulut hub'ına kopyalar. Bulut hub'ında uygulama hazırlanır. Kiracı veya analiz yöneticisi daha sonra hazırlanmış uygulamayı bulut hub'ında yönetilen bir alanda kullanıma sunar.

Hazırlanmış uygulamalar

Qlik Sense SaaS içinde, alanlarda olmayan ve sahibi olmayan uygulamalar, hazırlanmış uygulamalar olarak adlandırılır. Bir uygulama, Qlik Sense Enterprise on Windows içinden bulut hub'ına yayınlandığında, o uygulamanın bir sahibi veya alanı olmaz. Kiracı veya analiz yöneticisi, Yönetim Konsolu içinden yönetilen bir alana uygulamayı atayabilir.

Yönetim Konsolu içinde hazırlanmış uygulamaları yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulamaları yönetme.

Etiketler

İstemci Yönetimli Qlik Sense'ten Qlik Cloud'na iletilen uygulamalarda etiketler kullanmak isterseniz, Tags adlı özel bir özellik oluşturmanız ve ardından uygulama dağıtılırken kullanılabilecek uygun değerler eklemeniz gerekir. İletilen bir uygulamada bir Sales değeri varsa, bu değer bulut uygulaması ile senkronize edilir ve uygulama ayrıntılarında görülebilir. İletilen bir uygulamada hiçbir etiket değeri yoksa, uygulama ayrıntılarında görüntülenen değer boştur.

Klasörler ve etiketler

Qlik Sense yöneticisi, ekli uygulama özellikleri olan yayınlanan uygulamaları, bir bulut hub'ında bir veya daha fazla etiket ile dağıtan bir dağıtım ilkesine sahip olabilir.

Uygulama, Qlik Sense Enterprise on Windows içindeki bir klasörde yayınlandığında dağıtım ilkeleri, etiketlerle uygulamayı alacak olan hedef bulut hub'larını belirler. Qlik Sense Enterprise on Windows hub'ında yayınlarken hedef bulut hub'ını ve etiketleri denetleyen uygulama özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Qlik Sense Enterprise on Windows, yayınladığınızda uygulamayı akıştan bulut hub'ına etiketlerle kopyalar. Her bir dağıtıma ilişkin hedef, Qlik Sense yöneticiniz tarafından yönetilen dağıtım ilkeleri ile denetlenir.

Uygulamalar yalnızca bir klasörde yayınlanabilir, ancak birden çok etiketle birden çok bulut hub'ında yayınlanabilir.

İpucu notu

Yöneticiniz klasör özelliklerinde en son senkronizasyon zamanını görebilir.

Kuruluşunuza bağlı olarak uygulamayı kaldırmak yerine uygulamaları hiçbir dağıtım ilkesi olmayan bir arşiv klasörüne taşımayı tercih edebilirsiniz.

Etiketlenmiş uygulamalar, başka bir Qlik Sense Enterprise on Windows klasöründeki uygulama gibi Qlik Sense Enterprise on Windows hub'ında değiştirilebilir. Qlik Sense Enterprise on Windows hub'ında. Şunları yapabilirsiniz:

  • Klasördeki uygulamaları çoğaltın.
  • Uygulamayı klasörde yeniden yayınlayın.
  • Uygulamanın özel özelliklerini yönetin.
  • Uygulamayı Yayınlanan'da açın.

Qlik Sense Enterprise on Windows içindeki açık bir uygulamada şunları yapabilirsiniz:

  • Kişisel sayfaları ve hikayeleri yayınlayın ve yayından kaldırın.
  • Genel sayfaları ve hikayeleri uygulamaya ekleyin veya bunları uygulamadan kaldırın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!