Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

When

when öneki ve soneki bir deyimin veya bir çıkış cümlesinin yürütülüp yürütülmemesi gerektiğini belirleyen koşullu bir cümle oluşturmak için kullanılır. Bu, uzun if..end if deyiminin kısa bir alternatifi olarak da görülebilir.

Söz Dizimi:  

(when condition statement | exitstatement when condition )

Dönüş verileri türü: Boole

Qlik Sense üzerinde Boolean true değeri -1 ile, false ise 0 ile temsil edilir.

statement ve exitstatement ancak koşul TRUE olarak değerlendirildiğinde yürütülür.

When öneki, ek When veya Unless önekleri de dahil olmak üzere, bir veya birden fazla başka deyime zaten sahip olan deyimlerde kullanılabilir.

When deyimi bir Boole sonucu döndürür. Genel olarak bu tür bir fonksiyon, kullanıcı komut dosyasının parçalarını yüklemek veya dışlamak istediğinde, koşul olarak kullanılır.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
condition TRUE veya FALSE olarak değerlendirilen bir mantıksal ifade
statement Kontrol ifadeleri dışında herhangi bir Qlik Sense kod deyimi.
exitstatement Bir exit for, exit do veya exit sub cümlesi ya da bir exit script deyimi.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
exit script when A=1; A=1 deyimi TRUE olarak değerlendirildiğinde komut dosyası durdurulur.
when A=1 LOAD * from myfile.csv; A=1 deyimi TRUE olarak değerlendirildiğinde myfile.csv yüklenir.
when A=1 unless B=2 drop table Tab1; A=1 deyimi TRUE olarak ve B=2 FALSE olarak değerlendirildiğinde, Tab1 tablosu bırakılır.

Örnek 1 – When ön eki

Örnek 2 – When son eki

Örnek 3 – Birden fazla When ön eki

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!