Ana içeriğe geç

Bileşik arama

Bileşik bir aramada iki veya daha fazla aramayı arama işleçleriyle birleştirebilirsiniz. Bu verilerin özelleştirilmiş ve özgül olarak filtrelenmesini sağlar. Bileşik bir arama, bir dizi parantez içine alınarak tetiklenir. Tek bir bileşik aramada birden fazla arama işleci kullanabilirsiniz.

Qlik Sense'te bileşik arama

VEYA işlecini kullanarak bileşik arama örneği (|).

En basit halinde bileşik arama tek değer içerebilir. Diğer arama yöntemlerinden farklı olarak tek bir terim için bileşik arama yalnızca bu terimle tam olarak eşleşen değerleri döndürür. Bu, verilerinizde daha özgü aramalar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Tek bir terim kullanan bileşik arama

Yalnızca bir arama terimi kullanan bileşik arama.

Bileşik arama bir veya daha fazla joker karakter içerebilir. Arama içeriği boşluklar içeriyorsa, bileşik aramada göründüğü haliyle değeri soru işaretleri arasına alın.

Tırnak işaretleri ve joker karakterlerle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Metin arama.

Birden çok joker karakter ve soru işaretleri kullanan bileşik arama

Bileşik aramaya bir örnek.

VEYA arama işleci ("|")

VEYA işleci kullanıldığında bileşik arama, dahil edilen arama terimlerinden herhangi biriyle eşleşen değerleri döndürür.

VEYA arama işlecini kullanan bileşik arama

VEYA işlecini kullanan bileşik arama.

VER arama işleci ("&")

VE işleci kullanıldığında bileşik arama, deyime dahil edilen arama terimlerinin tümüyle eşleşen değerleri döndürür. Bileşik aramalar yalnızca tam eşleşmeler döndürdüğünden, bu işleç çoğu kez yalnızca bir veya daha fazla joker karakterle birlikte kullanılır.

VE arama işlecini kullanan bileşik arama

VE işlecini kullanan bileşik arama.

Bu ek örnek, bileşik aramada VE işlecini ve birden fazla joker karakteri kullanır.

VE arama işlecini kullanarak bileşik aramaya ek örnek

VE işlecini kullanan bileşik arama.

YADA arama işleci ("^")

YADA işleci kullanıldığında bileşik arama, arama terimlerinden ikisi ile birden eşleşen değil bunlardan ya birincisi ya da ikincisi ile eşleşen değerleri döndürür.

Aşağıdaki örnekte arama, "j" harfi ile başlayan veya "h" harfi ile biten değerleri döndürür; ancak bu ölçütlerin ikisiyle birden eşleşen değerler (örneğin "Josh") dahil edilmez.

YADA arama işlecini kullanan bileşik arama

Bu durumda arama metni esas aramada tırnak işaretleri olmadan '(J* ^ *h)' şeklindedir.

Bu örnek, XVEYA işlecini ve birden fazla joker karakteri kullanır.

XVEYA arama işlecini kullanan bileşik aramaya ek örnek

YADA işlecini kullanan bileşik arama.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!