Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

İfade düzenleyicisi

Bir ifade; bir değer veya veri kümesi oluşturan bir hesaplamadır. Bu; fonksiyonların, alanların ve matematiksel işleçlerin bir bileşimi olabilir. İfadeler, görselleştirmede görülebilecek bir sonuç elde etmek amacıyla uygulamadaki verilerin işlenmesinde kullanılır.

Görselleştirmeyi ya da sayfayı düzenlerken, özellikler panelinde İfade düzenleyicisini aç (İfade) seçeneğine tıklayın.

İfade sembolü, örneğin başlıklar, alt başlıklar, dipnotlar, boyutlar ve hesaplamalar gibi bir ifade alanını gösterir.

İfade düzenleyicisini açmak için özellikler panelinde İfade düzenleyicisini aç üzerine tıklayın.

İfade düzenleyicisini özellikler panelinde açın

İfade düzenleyicisi

İfade düzenleyicisi

Doğrudan ifade düzenleyicisine yazın veya ifade oluşturmak için ifade düzenleyicisi panelini kullanın.

İfade düzenleyicisinde, ifadeyi ifade alanına yazarak girersiniz. İfadeye bir fonksiyonun adını yazdığınızda, fonksiyonu düzgün bir şekilde girmenizi sağlamak için bağımsız değişkenler ve niteleyiciler dahil bilgi sağlayan bir araç ipucu açılır.

bk.

Alanlar

İfade düzenleyicisine girilecek bazı ortak ifadeler oluşturmak için belirli bir tablodan bir alan ve ortak bir toplama fonksiyonu seçin. Sistem alanlarını da seçebilirsiniz.

Toplama fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bk. Temel toplama işlevleri, Sayaç toplama işlevleri ve İstatistiksel toplama işlevleri.

Sistem alanları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bk. Sistem alanları.

Cümleler ve set ifadeleri

Bazı toplama fonksiyonları, Benzersiz ifadesi veya Toplam ifadesi gerektirebilir. Toplama fonksiyonuyla birlikte eklemek için her bir cümle için onay kutusunu kullanın. Her bir cümle bağımsız olarak kullanılabilir.

Geçerli seçiminizi toplamanızda set ifadesi olarak eklemek için Set Expression (Set İfadesi) onay kutusunu kullanın. Eklenen geçerli seçim her zaman varsayılan durumu temel alır. Alternatif durumu temel alarak bir ifade oluşturmak istediğinizde bunun yerine Set İfadeleri bölümünü kullanın.

Bu set ifadelerinin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bk. Set değiştiricileri.

Alternatif durumlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma.

Fonksiyonlar

İfade düzenleyicisine eklenecek belirli bir kategoriden bir fonksiyon seçin. Daha karmaşık ifadeler oluşturmak için fonksiyonları kullanabilirsiniz. Küçük bir söz dizimi şablonu her fonksiyonun nasıl kullanıldığını gösterir.

bk. Kod ve grafik fonksiyonları

İfade Ayarla

Geçerli seçimi mi yoksa yer işaretini mi set ifadesi olarak eklemek istediğinizi seçin. Varsa, geçerli seçimin veya yer işaretinin temel alacağı alternatif durumu seçebilirsiniz.

Değişkenler

Değişkenleri seçin ve bunları ifadelerinize ekleyin. Varsa, her bir değişkenin tanımı ve değeri gösterilir.

bk. İfadelerde değişkenleri kullanma

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!