Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Mode - grafik fonksiyonu

Mode() , toplanmış verilerde en yaygın olarak geçen değeri (mod değeri) bulur. Mode() fonksiyonu hem metin değerlerini hem de sayısal değerleri işleyebilir.

Söz Dizimi:  

Mode({[SetExpression] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü, fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinden sonra grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olarak bir veya daha çok alan adının geldiği TOTAL [<fld {.fld}>] niteleyicisini kullanarak toplam olası değerlerin bir alt kümesini oluşturursunuz.

Toplama kapsamını tanımlama

Örnekler ve sonuçlar:  

Veriler
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

Mode(UnitPrice)

Customer A seçimini yapın.

15; çünkü UnitSales içinde en yaygın olarak görülen değer budur.

NULL (-) döndürür. Diğerlerinden daha sık görülen tek bir değer yok.

Mode(Product)

Customer A seçimini yapın

AA; çünkü Product içinde en yaygın olarak görülen değer budur.

NULL (-) döndürür. Diğerlerinden daha sık görülen tek bir değer yok.

Mode(TOTAL UnitPrice)

15; çünkü TOTAL niteleyicisi, grafik boyutlarını göz ardı etse bile en yaygın olarak görülen değerin halen 15 olduğu anlamına gelir.

Customer B seçimini yapın.

Mode({1} TOTAL UnitPrice)

15, (yapılan seçimden bağımsız olarak); çünkü Set Analysis ifadesi {1} yapılan seçimden bağımsız olarak ALL şeklinde değerlendirilecek kayıt kümesini tanımlar.

Örneklerde kullanılan veriler:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!