Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri yükleme düzenleyicisi’nde klavye kısayolları

Veri yükleme düzenleyicisi ortamında etkili ve kolay bir şekilde çalışmanızı sağlayan çeşitli klavye kısayolları vardır.

Klavye kısayolları

Bilgi notuKlavye kısayolları, Windows'da çalıştığınız varsayılarak açıklanmıştır. Mac OS için Ctrl yerine Cmd kullanın.
Veri yükleme düzenleyicisi’nde klavye kısayolları
Kısayol Eylem
Ctrl+0,Ctrl+0 Örnek veriler oluşturur.
Alt+1 Çıktı panelini gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+2 Hata ayıklama aracı açıksa Değişkenler panelini gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+3 Hata ayıklama aracı açıksa Kesme noktaları panelini gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+F5 Hata ayıklama araçlarını gösterir veya görüntüleniyorsa araçları gizler.
Alt+F6 Hata ayıklama aracı açıksa hata ayıklamayı çalıştırır.
Alt+F7 Hata ayıklama aracı açıksa hata ayıklayıcıda sonraki adıma geçer.
Alt+F8 Hata ayıklama aracı açıksa hata ayıklayıcıyı durdurur.
F9 Hata ayıklama kesme noktası ekleme ve kaldırma seçenekleri arasında geçiş yapar.
Alt+F10 Sağ paneli gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+F11 Komut dosyası düzenleyiciyi tam ekrana genişletir.
Ctrl+C Seçilen öğeyi panoya kopyalar.
Ctrl+F Arama girişi bulma alanını gösterir veya açıksa bunu gizler.
Ctrl+H Veri yükleme düzenleyicisi veya ifade düzenleyicisindeyken geçerli seçili fonksiyon bağlamında çevrimiçi yardımı açar.
Ctrl+K Kod açıklama satırı ekleme ve kaldırma seçenekleri arasında geçiş yapar.
Ctrl+P Geçerli görünümü veya etkin sayfayı/hikayeyi yazdırır.
Ctrl+S Değişiklikleri kaydeder.
Ctrl+V Panodan en son kopyalanan öğeyi yapıştırır.
Ctrl+X Seçilen öğeyi keser ve panoya kopyalar. Google Chrome tarayıcısını kullanırken, imleç hiçbir şey seçilmeden veri yükleme düzenleyicisinde veya ifade düzenleyicisinde bir satırın önüne getirilmişse, satırın tamamı kesilir.
Ctrl+Z Eylemi geri alır. Önceki eylemleri geri almak için tekrarlayın.
Alt+Insert Komut dosyasına yeni bir bölüm ekler.
Alt+PgUp Önceki bölüme gider.
Alt+PgDn Sonraki bölüme gider.
Ctrl+Shift+Enter/Return Verileri yeniden yükler.
Ctrl+Shift+Boşluk Araç ipucunu görüntüler. (Qlik Sense Desktop uygulamasında desteklenmez)
Ctrl+Boşluk Otomatik metin dizesiyle otomatik olarak tamamlar.
Arama alanında Enter/Return tuşu Arama dizesinin sonraki örneğini arar.
Değiştirme alanında Enter/Return tuşu Arama dizesinin seçili örneğini değiştirir.
Arama veya değiştirme alanında Escape tuşu Arama girişi bulma alanını kapatır.
Shift+Sekme Komut dosyasında bir satırın girintisini azaltır.
Tab Komut dosyasında bir satırı girintiler.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!