Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Skróty klawiaturowe w edytorze ładowania danych

Dostępnych jest kilka skrótów klawiaturowych ułatwiających efektywną pracę w środowisku edytora ładowania danych.

Skróty klawiaturowe

InformacjaZnaczenie skrótów klawiaturowych ma zastosowanie w przypadku korzystania z systemu Windows. W przypadku systemu Mac OS należy użyć klawisza Cmd, zamiast klawisza Ctrl.
Skróty klawiaturowe w edytorze ładowania danych
Skrót Działanie
Ctrl+0,Ctrl+0 Wygenerowanie danych przykładowych.
Alt+1 Wyświetlenie panelu Dane wyjściowe lub ukrycie go, jeżeli jest widoczny.
Alt+2 Wyświetlenie panelu Zmienne lub ukrycie go, jeżeli jest widoczny, jeśli narzędzie do debugowania jest włączone.
Alt+3 Wyświetlenie panelu Punkty przerwania lub ukrycie go, jeżeli jest widoczny, jeśli narzędzie do debugowania jest włączone.
Alt+F5 Wyświetlenie narzędzi do debugowania lub ukrycie ich, jeżeli są widoczne.
Alt+F6 Uruchomienie debugowania, jeśli narzędzie do debugowania jest włączone.
Alt+F7 Przejście do następnego kroku w debugerze, jeśli narzędzie do debugowania jest włączone.
Alt+F8 Zatrzymanie debugowania, jeśli narzędzie do debugowania jest włączone.
F9 Przełączenie wstawiania i usuwania punktu przerwania debugowania.
Alt+F10 Wyświetlenie prawego panelu lub ukrycie go, jeżeli jest widoczny.
Alt+F11 Rozwinięcie edytora skryptów do pełnego ekranu.
Ctrl+C Kopiuje zaznaczony element do schowka.
Ctrl+F Wyświetlenie pola Znajdź, które służy do wprowadzania wyszukiwanych informacji, albo ukrycie tego pola, jeżeli jest otwarte.
Ctrl+H Otwiera pomoc online w kontekście aktualnie wybranej funkcji w edytorze ładowania danych lub edytorze wyrażeń.
Ctrl+K Przełączenie wstawiania i usuwania wiersza komentarza w kodzie.
Ctrl+P Drukuje bieżący widok, aktywny arkusz lub aktywną narrację.
Ctrl+S Zapisanie zmian.
Ctrl+V Wkleja ostatnio skopiowany element ze schowka.
Ctrl+X Wycina wybrany element i kopiuje go do schowka. Google Chrome: jeśli kursor zostanie umieszczony na początku wiersza w edytorze ładowania danych lub w edytorze wyrażeń bez zaznaczania czegokolwiek, wycięty zostanie cały wiersz.
Ctrl+Z Cofnięcie działania. Ponowne użycie skrótu cofa wcześniejsze działania.
Alt+Insert Wstawienie nowej sekcji w skrypcie.
Alt+PgUp Przejście do poprzedniej sekcji.
Alt+PgDn Przejście do następnej sekcji.
Ctrl-Shift-Enter/Return Przeładowanie danych.
Ctrl+Shift+spacja Wyświetlenie etykietki. (Nieobsługiwane w Qlik Sense Desktop)
Ctrl+spacja Automatyczne uzupełnienie ciągu autotekstu.
Enter/Return w polu wyszukiwania Wyszukanie następnego wystąpienia szukanego ciągu.
Enter/Return w polu zastępowania Zastąpienie wybranego wystąpienia szukanego ciągu.
Esc w polu wyszukiwania lub zastępowania Zamknięcie pola Znajdź, które służy do wprowadzania wyszukiwanych informacji.
Shift+Tab Zmniejszenie wcięcia wiersza w skrypcie.
Tab Zwiększenie wcięcia wiersza w skrypcie.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!