Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Right

Join ve Keep öneklerinin öncesinde right öneki gelebilir.

Bu önek, join önekinden önce kullanılırsa, sağ birleştirme kullanılması gerektiğini belirtir. Sonuç olarak elde edilen tablo yalnızca, bağlayıcı alan değerlerinin ikinci tabloda temsil edildiği ham veri tablolarına ait alan değerlerinin bileşimlerini içerir. keep öğesinden önce kullanılması durumunda, birinci ham veri tablosunun Qlik Sense içinde depolanmadan önce ikinci tabloyla ortak kesişimine azaltılması gerektiğini belirtir.

Bilgi notuAynı adı taşıyan dize fonksiyonunu mu arıyordunuz? Bkz. Right - kod ve grafik fonksiyonu

Syntax:  

Right (Join | Keep) [(tablename)](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Yüklenen tablo ile karşılaştırılacak adlandırılmış tablo.
loadstatementveya selectstatement Yüklenen tablo için LOAD veya SELECT deyimi.

Examples:  

Example table 1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Example table 2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * from table1;

right join SQL SELECT * from table2;

QVTable
Column1 Column2 Column3

A

B

C

1

aa

xx

4

-

yy

QVTab1:

SQL SELECT * from Table1;

QVTab2:

right keep SQL SELECT * from Table2;

QVTab1
Column1 Column2

A

B

1

aa

QVTab2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

keep örneğindeki iki tablo şüphesiz A ile ilişkilidir.

tab1:

LOAD * from file1.csv;

tab2:

LOAD * from file2.csv;

.. .. ..

right keep (tab1) LOAD * from file3.csv;

Daha fazla bilgi